Siirry sisältöön
Haku
Värikkäitä puupaloista askarreltuja taloja.

Varsinaista kulttuuria -hankkeen tavoitteena on tukea kuntien kulttuuripalvelujen tuottamista koko Varsinais-Suomen alueella. Kohderyhmänä ovat maakunnan kuntien kulttuurin viranhaltijat ja työntekijät sekä alueen kulttuurialan verkostot, taiteen ammattilaiset ja kuntiin kulttuuripalveluita tuottavat toimijat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kehittämistehtävän toteuttajat ovat Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus.

Varsinaista kulttuuria -hankkeen lähtökohtia ovat:

  1. Yhdessä tekeminen
    Hankkeen konkreettisia toimia ovat muun muassa kuntien kulttuurin viranhaltijoille ja työntekijöille suunnatut työpajat. Niissä keskitytään aina yhteen kuntien kulttuurityötä vahvistavaan teemaan kerrallaan. Tällaisia ovat muun muassa rahoituslähteiden tuntemus ja verkostoissa toimiminen. 
  2. Yhdessä oppiminen
    Hankkeen aikana kehitetään toimintamalleja edistämään kuntien välistä kulttuuriyhteistyötä. Tästä konkreettisin esimerkki ovat seututaiteilijakokeilut. Samalla pyritään lähentämään taide- ja kuntakenttää toisiinsa. Maakunnan asukkaille seututaiteilijakokeilut ovat näkyvintä hankkeen toimintaa, sillä niissä taiteilijat tulevat työskentelemään osin yhdessä kuntien asukkaiden kanssa. 
  3. Yhdessä eteenpäin
    Verkostot, toimintamallit, osaaminen ja materiaalit juurrutetaan käytäntöön niin, että ne elävät myös hankkeen päätyttyä.

Kuntien kulttuuripalveluiden kehittäminen Varsinais-Suomessa on tarpeen, sillä tällä hetkellä kulttuuripalveluita ei pystytä tarjoamaan tasapuolisesti ympäri maakuntaa. Kunnissa olevan osaamisen tukeminen lisää yhteistä hyvää. Mukana kaikki 27 Varsinais-Suomen kuntaa, jotka hankkeessa jakautuvat kuudeksi seutukunnaksi.

Lisätietoja

Iina Wahlström

kehittämiskoordinaattori, Varsinaista kulttuuria -hanke

+358 40 540 2675

Riina Kotilainen

erikoissuunnittelija

+358 40 158 9242