Siirry sisältöön
Haku
Värikkäitä puupaloista askarreltuja taloja.

Varsinaista kulttuuria -hankkeen tavoitteena on tukea kuntien kulttuuripalvelujen tuottamista koko Varsinais-Suomen alueella. Kohderyhmänä ovat maakunnan kuntien kulttuurin viranhaltijat ja työntekijät sekä alueen kulttuurialan verkostot, taiteen ammattilaiset ja kuntiin kulttuuripalveluita tuottavat toimijat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kehittämistehtävän toteuttajat ovat Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus.

Varsinaista kulttuuria -hankkeen lähtökohtia ovat:

  1. Yhdessä tekeminen
    Hankkeen konkreettisia toimia ovat muun muassa kuntien kulttuurin viranhaltijoille ja työntekijöille suunnatut työpajat. Niissä keskitytään aina yhteen kuntien kulttuurityötä vahvistavaan teemaan kerrallaan. Tällaisia ovat muun muassa rahoituslähteiden tuntemus ja verkostoissa toimiminen. 
  2. Yhdessä oppiminen
    Hankkeen aikana kehitetään toimintamalleja edistämään kuntien välistä kulttuuriyhteistyötä. Tästä konkreettisin esimerkki ovat seututaiteilijakokeilut. Samalla pyritään lähentämään taide- ja kuntakenttää toisiinsa. Maakunnan asukkaille seututaiteilijakokeilut ovat näkyvintä hankkeen toimintaa, sillä niissä taiteilijat tulevat työskentelemään osin yhdessä kuntien asukkaiden kanssa. 
  3. Yhdessä eteenpäin
    Verkostot, toimintamallit, osaaminen ja materiaalit juurrutetaan käytäntöön niin, että ne elävät myös hankkeen päätyttyä.

Kuntien kulttuuripalveluiden kehittäminen Varsinais-Suomessa on tarpeen, sillä tällä hetkellä kulttuuripalveluita ei pystytä tarjoamaan tasapuolisesti ympäri maakuntaa. Kunnissa olevan osaamisen tukeminen lisää yhteistä hyvää. Mukana kaikki 27 Varsinais-Suomen kuntaa, jotka hankkeessa jakautuvat kuudeksi seutukunnaksi.

Lisätietoja

Värikkäitä puupaloista askarreltuja taloja.

Varsinaista kulttuuria -hanke

Kick off -seminaari (kulttuurifoorumi)
Koskela: Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävät ‒ mitä niillä on saatu aikaan (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Kumppanuus ja yhteistyö
Aarnio: Salon Kulttuurikumppanit (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Anttila & Sjöström: Naantali ja tapahtumatuotantosopimukset yhdistysten kanssa (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Pietiläinen: Uudenkaupungin, Laitilan, Vehmaan ja Taivassalon yhteinen näyttelyhaku (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Punamäki: Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Wahlström: Yhteistyö ja kumppanuus (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Työpajan etäjatkoilla koottuja yhteistyötoiveita ja -haasteita (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Osallisuus ja yleisötyö
Aarnio: Salon kulttuurikysely 2022 taide- ja kulttuurikentän toimijoille (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Aarnio: Millainen kulttuurikaupunki Salo on? – poimintoja kulttuurikyselystä (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Toimiminen verkostoissa
Järvensivu: Suhde ensin, asia sitten (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Tyysteri: Alueellinen kehittämistehtävä (AKE) kirjastoissa (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

https://varsinais-suomi.fi/wp-content/uploads/2024/01/turku27092023.pdf

Yhteishankinnat ja kiertueet
Vinkkilista mm. kiertuetoimintaa, vierailuesityksiä ja työpajoja tuottavista tahoista (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Rahoitus
Mistola: Taiteen edistämiskeskus (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Mistola: Julkisen taiteen tukeminen (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Jaakkola & Mettala-Willberg: Leader-rahoitus (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Uotinen: Kuinka laatia hyvä hankehakemus? (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Wahlström: Rahoituslähteitä, rahoituksen vuosikello ja vinkkejä (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Selkee: Kuntien kulttuuriavustukset ja hyvä hallinto (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Viestintä
Saarinen: Helppo ja tehokas viestintä (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Korva: Mediaviestinnän ABC (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Saarinen: Someviestintä (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Saarinen: Viestinnän sisällöt (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Jatkuvaa kulttuuria -loppuseminaari (kulttuurifoorumi)
Niemimäki: Uutta ja pysyvää (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Varku-hankkeen perintö (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Jatkuvaa kulttuuria ((pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Hankejulkaisu
suomeksi (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
på svenska (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)