Siirry sisältöön
Haku

Maakuntasuunnitelma on maakuntastrategian lakisääteinen osa, joka osoittaa maakunnan tavoitellun kehityksen pitkällä tähtäimellä. Sen sisältämät missio, visiot ja arvot kertovat, mikä yhteistyön tarkoitus on, mihin pyrimme ja miten yhdessä toimimme. Se sisältää myös vision maakunnan aluerakenteesta, joka puolestaan kuvailee sitä, miten toimijat alueella asettuvat ja miten toiminnot tulevaisuudessa näkyvät ympäristössä strategian mukaisesti. Aluerakenteen visiolla asetetaan tavoitteita maakunnan alue- ja yhdyskuntakehitykselle siten, että maakuntastrategian tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä olisi alueilla mahdollisimman edullista ja hyödyllistä toteuttaa.

Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelman 2040+ määrittelemä missio, eli olemassaolon peruste ja tarkoitus, on kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomen rakentaminen. Kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomessa yhteistyö perustuu yhteiseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä yhdessä sovittuihin toimintamalleihin, joiden avulla rakennetaan tulevaisuutta, jossa visiot toteutuvat. Kestävä kumppanuus on pitkäjänteistä työtä, jota hankkeiden tai muuten määriteltyjen ponnistusten tuomat aikataulut tai teemat eivät rajoita.

Kestävän kumppanuuden kautta tavoittelemme Varsinais-Suomea, joka on vuonna 2040 hyvinvoiva, kasvuhakuinen ja tietoon perustuvien puhtaiden ratkaisujen tuottaja. Näitä yhteistyön visioita täydentää visio aluerakenteesta, joka on tasapainoinen yhdistelmä modernia kaupunkikulttuuria, perinteikästä maaseutu- ja kylämiljöötä, ainutlaatuista saaristoa sekä vaalittua luonnonympäristöä.