Siirry sisältöön
Haku

Aineistopankki

Hae hakusanalla

Aineistotyypit

Aiheet

Suunnitelma

Joukkoliikenteen solmukohtavisio Turun kaupunkiseudulla 2024

Liikenne

Kuvaa karttaesityksenä yhteisen seudullisen näkemyksen joukkoliikenteen tulevaisuuden solmukohdista sekä esittää tärkeimmät
lähiajan suunnittelu- ja kehittämiskohteet.
• Palvelee liikenteen ja maankäytön suunnittelua: tavoitteena on, että solmukohdat ja niiden kehittämistarpeet muistetaan ottaa
huomioon kaikessa suunnittelussa.
• Perustuu ja kokoaa yhteen aiempia selvityksiä ja suunnitelmia (mm. Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman
2020 visio joukkoliikenteen tavoitteellisesta rakenteesta, Väyläviraston solmupysäkkiselvitys, valtateiden 8 ja 9
kehittämisselvitykset, Varsinais-Suomen paikallisjunaselvitykset, kaupunkiseudun ja maakunnan liityntäpysäköintiselvitykset,
Turun vaihtopaikkojen toteuttamisohjelma) sekä liikennejärjestelmätyön yhteydessä laadittuja luonnoksia erilaisista solmukohtien
kehittämistarpeista.
• Esityksen on koonnut Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyöryhmän ohjaamana Linea Konsultit Oy.

Joukkoliikenteen solmukohtavisio Turun kaupunkiseudulla 2024 Joukkoliikenteen solmukohtavisio Turun kaupunkiseudulla 2024

Toiminta-asiakirja

Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020 ajantasaisuuden arviointi

Liikenne

Suunnitelman taustaksi yhteisen kuvan muodostamista nykytilasta ja kehityksestä sekä tulevaisuuden muutoksista ja epävarmuuksista liikennejärjestelmän näkökulmasta

Suunnitelman punaiseksi langaksi maakunnan tärkeimpien ”isojen” tavoitteiden kirkastaminen, ristiriidat ja priorisointi

Suunnitelmaan tavoitteellisuutta, realismia ja joustavuutta

Lopputuotoksiin suunnitelman sisältöä havainnollistavia visiokuvia ja -karttoja sekä toimenpidepolkujen
visualisointia

Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020 ajantasaisuuden arviointi Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020 ajantasaisuuden arviointi

Selvitys

Selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista Liedossa

Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

Tehtävänä oli laatia maakuntakaava- ja liikennejärjestelmätyöhön tarvittava selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista Liedossa. Tutkittavat vaihtoehdot olivat:
• Vaihtoehto 1, Liedon eteläinen ohitus yleissuunnitelman 1991 mukaisella linjauksella.
• Vaihtoehto 2, valtatien 10 linjauksen kääntö valtatielle 9 Pokkolasta Rauhakylään, maastokäytävä 2B vuoden 2007 tarveselvityksestä.

Selvitys

Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen kehityspolku

Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

Tavoitteena on yhdistää Turun ja seutukeskusten (Loimaa, Salo, Uusikaupunki) tiiviin päivittäisen vuorovaikutuksen vyöhykkeet Varsinais‐Suomen maakunnan yhtenäiseksi työ‐ja asuntomarkkina‐alueeksi.

Selvitys

Valtatien 10 linjausvaihtoehtojen aluerakenneselvitys

Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

Tässä työssä on arvioitu valtatien 10 linjausvaihtoehtojen aluerakenteellisia ja liikenteellisiä vaikutuksia Turun kaupunkiseudulla. Työ on laadittu Varsinais-Suomen vireillä olevan vaihemaakuntakaavan taustaselvitykseksi.