Siirry sisältöön
Haku

Aineistopankki

Hae hakusanalla

Aineistotyypit

Aiheet

Suunnitelma

Etelä-Suomen liikennestrategia 2020

Suunnitelma

Etelä-Suomen liikennestrategia 20240617

Liikenne

Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntien liitoilla on ollut yhdessä laadittu Etelä-Suomen liikennestrategia vuodesta 2020 alkaen. Liikennestrategia on nyt päivitetty valtakunnallisen liikennejärjestelmän Liikenne 12 valmistelun tarpeisiin neljän maakunnan liiton yhteisenä virkatyönä. Strategiassa kuvataan neljän maakunnan yhteinen tavoitetila aluerakenteelle ja liikennejärjestelmälle sekä niiden kehittämistarpeet.

Suunnitelma

Joukkoliikenteen solmukohtavisio Turun kaupunkiseudulla 2024

Liikenne

Kuvaa karttaesityksenä yhteisen seudullisen näkemyksen joukkoliikenteen tulevaisuuden solmukohdista sekä esittää tärkeimmät
lähiajan suunnittelu- ja kehittämiskohteet.
• Palvelee liikenteen ja maankäytön suunnittelua: tavoitteena on, että solmukohdat ja niiden kehittämistarpeet muistetaan ottaa
huomioon kaikessa suunnittelussa.
• Perustuu ja kokoaa yhteen aiempia selvityksiä ja suunnitelmia (mm. Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman
2020 visio joukkoliikenteen tavoitteellisesta rakenteesta, Väyläviraston solmupysäkkiselvitys, valtateiden 8 ja 9
kehittämisselvitykset, Varsinais-Suomen paikallisjunaselvitykset, kaupunkiseudun ja maakunnan liityntäpysäköintiselvitykset,
Turun vaihtopaikkojen toteuttamisohjelma) sekä liikennejärjestelmätyön yhteydessä laadittuja luonnoksia erilaisista solmukohtien
kehittämistarpeista.
• Esityksen on koonnut Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyöryhmän ohjaamana Linea Konsultit Oy.

Joukkoliikenteen solmukohtavisio Turun kaupunkiseudulla 2024 Joukkoliikenteen solmukohtavisio Turun kaupunkiseudulla 2024