Siirry sisältöön
Haku

Aineistopankki

Hae hakusanalla

Aineistotyypit

Aiheet

Selvitys

Selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista Liedossa

Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

Tehtävänä oli laatia maakuntakaava- ja liikennejärjestelmätyöhön tarvittava selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista Liedossa. Tutkittavat vaihtoehdot olivat:
• Vaihtoehto 1, Liedon eteläinen ohitus yleissuunnitelman 1991 mukaisella linjauksella.
• Vaihtoehto 2, valtatien 10 linjauksen kääntö valtatielle 9 Pokkolasta Rauhakylään, maastokäytävä 2B vuoden 2007 tarveselvityksestä.

Selvitys

Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen kehityspolku

Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

Tavoitteena on yhdistää Turun ja seutukeskusten (Loimaa, Salo, Uusikaupunki) tiiviin päivittäisen vuorovaikutuksen vyöhykkeet Varsinais‐Suomen maakunnan yhtenäiseksi työ‐ja asuntomarkkina‐alueeksi.

Selvitys

Valtatien 10 linjausvaihtoehtojen aluerakenneselvitys

Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

Tässä työssä on arvioitu valtatien 10 linjausvaihtoehtojen aluerakenteellisia ja liikenteellisiä vaikutuksia Turun kaupunkiseudulla. Työ on laadittu Varsinais-Suomen vireillä olevan vaihemaakuntakaavan taustaselvitykseksi.

Selvitys

Parainen-Kemiönsaari tieverkkosuunnitelman päivittäminen 2014

Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

Voimassa olevassa maakuntakaavassa on yhteystarvemerkintä Paraisten ja Kemiönsaaren/Sauvon välillä. Käynnissä olevan vaihemaakuntakaavatyön yhtenä painopisteenä on nykyisten yhteystarvemerkintöjen ajantasaisuuden selvittäminen, minkä johdosta tämän niin sanotun Karunan -yhteyden tarvearviointi on noussut ajankohtaiseksi.

Selvitys

Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys

Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

Palveluverkkoselvitystyön tavoitteena on toteuttaa vuonna 2011 kaupan sijainnin ohjauksen osalta uudistetun maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaupan palveluverkkoselvitys, jossa esitetään maakuntakaavan vaatimalla tarkkuudella suosituksia kaupan sijoittumisesta, toimialakohtainen kaupan mitoitus ja suuryksiköiden seudullisuuden alaraja.

Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys

Selvitys

Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi – loppuraportti 20151120

Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

Vaihemaakuntakaavatyön taustaksi laadittiin vuonna 2013 Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys, jossa tutkittiin Varsinais-Suomen vähittäiskaupan toimintaympäristöä, rakennetta ja sijoittumista, kehitystrendejä, asiointien suuntautumista sekä ostovoiman ja tilantarpeen kehittymisnäkymiä.

Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi – loppuraportti 20151120 Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi – loppuraportti 20151120

Selvitys

Vaikuttajakoulu 2.0 -raportti

Vaikuttaminen