Siirry sisältöön
Haku
kirjoja hallintolaista

Liiton luottamushenkilön tai viranhaltijan täytyy ilmoittaa johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Lisäksi ilmoitus on tehtävä merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoituksista säädetään kuntalaissa.

Pääset tarkastelemaan sidonnaisuuksia liiton sidonnaisuusrekisteristä.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee Varsinais-Suomen liitossa:

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Liiton on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Jonna Miettinen

Jonna Miettinen

talousassistentti

+358 40 1455 868

Marja Karttunen

Marja Karttunen

hallintosihteeri

+358 40 720 3061