Siirry sisältöön
Haku
Viisi ihmistä istuu nurmikolla auringonpaisteessa keskustelemassa

Artikkelikuva: Tukenasi ry, yhdistyksen vapaaehtoisia

Varsinaissuomalainen järjestöyhteistyö on monipuolista ja aikaansaavaa. Yhteistyön kehittäminen maakunnallisesti sai virallisen selkänojan, kun siihen liittyvä tavoite kirjattiin maakuntaohjelmaan 2018-2021. Kauden aikana kirjoitettiin Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartta ja perustettiin Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaosto. Myös erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyö vahvistui kauden aikana valmistellun maakunnallisen uudistuksen aikana. Molemmilla suunnilla työ jatkuu edelleen vahvana, on otettu oleelliseksi osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointityötä ja elinvoimaa ja näkyy myös maakuntaohjelmassa 2022-2025. Tulevien hyvinvointialueiden valmistelussa järjestöillä on tärkeä rooli.

Järjestöfoorumi ja järjestöjaosto

Järjestöfoorumi on avoin verkosto ja vuosittainen tapahtuma, jonka tavoite on vahvistaa edellytyksiä aktiiviselle kansalaistoiminnalle Varsinais-Suomessa. Se lisää osallisuuden lisäksi poikkisektoraalista yhteistyötä sekä järjestökentän keskinäistä tuttuutta. Järjestöfoorumin kaikki tapahtumat ovat avoimia ja maksuttomia.

Järjestöfoorumin työtä ohjaa järjestyksessä toinen Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartta 2021-2022, joka esiteltiin järjestöfoorumissa 18.11.2020. Tiekartta tunnistaa toimijoiden välisiä yhteisiä intressejä ja yhdistää voimat tavoitteiden toteuttamiseksi.

Tiekartan omistajana, Järjestöfoorumin koordinoijana ja Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön nimettynä edustajaryhmänä toimii maakunnan yhteistyöryhmän asettama järjestöjaosto. Kaudella 2022-2025 jaoston puheenjohtajana toimii Varsinais-Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Tauno Linkoranta.

Järjestöuutisia maakunnasta!

Järjestöjaosto julkaisee jokaisen kokouksensa jälkeen Järjestöuutisia maakunnasta – Föreningsnytt från landskapet -uutiskirjeen, jossa kerrotaan kokouksen tärkeimmistä teemoista. Uutiskirje on hyvä keino pysyä ajantasalla jaoston työskentelystä. Tutustu uutiskirjeeseen ja tilaa se suoraan sähköpostiisi järjestöjaoston verkkosivulta!

Uusia työkaluja järjestötyöhön!

Varsinais-Suomen järjestöjaoston 2019-2021 työryhmät tuottivat kaksi helppokäyttöistä ja järjestöjen erilaisiin tarpeisiin sopeutuvaa työkalua kaikkien varsinaissuomalaisten järjestöjen ja yhdistysten toiminnan tueksi. Ota tästä vinkit ja neuvot myös sinun järjestösi käyttöön!

Kuntayhteistyön tarkistuslista järjestöille (pdf-tiedosto)

Järjestön toiminnan itsearvioinnin työkalu (pdf-tiedostoja)

Lista ei ole täydellinen, joten ilmoitathan meille jos järjestösi / yhdistyksesi puuttuu!

4H-yhdistys
Aurajokisäätiö sr.
Auralan Nuoret ry / Turun Tyttöjen Talo
Chorus Cathedralis Aboensis ry
Daisy Ladies ry
Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri
Elämäntaidon ja vanhemmuuden tuki ry
Etävanhempien liitto ry
Folkhälsans Förbund rf.
I Samma Båt – Samassa Veneessä r.f.
Invalidiliitto ry
JärjestöSoteHanke 113
Kirjan talo – Bokens hus ry
Kuurojen Liitto ry
Lavamäen kyläyhdistys
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu LiikU ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Lounatuulet Yhteisötalo
Lupa auttaa -hanke, LAPE muutosohjelma V-S
Länsi-Suomen etävanhemmat ry
Länsirannikon Pioneerit ry
Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry
Mannerheimin lastensuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri
Maskun-Ruskon-Vahdon, Naantalin ja Turun 4H-yhdistykset
Mietoisten kirkkoseudun kylät ry
MTK-Varsinais-Suom
Naantalin kaupunki, liikuntapalvelut
Opintokeskus Sivis
Pidä Saaristo Siistinä ry
ProAgria Varsinais-Suomi / Lounais-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ry
Salon kaupunki, kylähanke
Salon seudun romanit ry
Salon SYTY ry
Suomen 4H-liitto
Suomen Dystonia-yhdistys ry, Turun Seudun vertaistukiryhmä
Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Suomen Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri
Taito Varsinais-Suomi ry
TSL Turku
Tukenasi ry
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO
Turun kaupunki
Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala
Turun kaupunki, vapaa-aikatoimiala
Turun Sanataideyhdistys ry
Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry
Turun seudun Kehitysvammaisten tuki ry
Turun Seudun Nivelyhdistys
Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Turun seudun Reumayhdistys ry
Turun Seudun TST ry
Turun Seudun Vammaisjärjestöt ry
Turun Seudun Vanhustuki ry
Turun Sydänyhdistys ry
Turun taiteilijaseura ry
Turun Vesaiset
Uuden Muotoilun Yhdistys
Valonia
Valonia, Ympäristökasvatusyhdistys Haavi
Varsin Hyvä ry
Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta / Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Varsinais-Suomen kansanmusiikkiyhdistys ry
Varsinais-Suomen Kylät ry
Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat ry
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki VOTTY ry
Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri ry
Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaussairausjärjestöt VAPI ry
Varsinais-Suomen Viro-keskus ry
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Åbolands hantverk r.f.
Åbolands Ungdomsförbund

Hyvinvointialueet

Suomessa on käynnissä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jossa kuntien soten ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät uusille, pääasiassa maakunnan kokoisille hyvinvointialueille. Samalla kuntien tehtävistä ja menoista häviää noin puolet. Hyvinvointialueita perustetaan koko maahan 21, minkä lisäksi Helsingin kaupunki vastaa jatkossakin sote-palveluista yhdessä HUS-kuntayhtymän kanssa. Sote-palvelut siirtyvät kaksikieliselle Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Sote-uudistuksen taustalla on väestön vanheneminen ja työikäisten määrän väheneminen. Huoltosuhteen heikentyminen on asettanut haasteen palvelujen riittävyydelle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle. Uudistuksen tarkoituksena on koota yhteen ja leveämmille harteille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä perus- ja erikoistason järjestämisvastuu. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu ainakin alkuvaiheessa valtionrahoitukseen.

Hyvinvointialueet perustettiin eduskunnan vahvistettua lain 1.7.2021. Hyvinvointialueilla on itsehallinto, omat vaalit ja päätöksentekijät. Aluevaalit käydään ensimmäisen kerran 23.1.2022 ja tämän jälkeen aina kuntavaalien yhteydessä. Varsinais-Suomeen valitaan 79 hyvinvointialueen valtuutettua ja hallitus. Ennen aluevaltuuston toimikauden alkua maaliskuussa 2022 tehtävien siirtoa valmistelee virkamiehistä koostuva väliaikainen valmistelutoimielin, muutosorganisaatio ja poliittinen seurantaryhmä. Kaikkiaan hyvinvointialueen palveluksessa tulee työskentelemään noin 21 000 ihmistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavat julkisen sektorin lisäksi yksityiset yritykset ja järjestöt. Varsinais-Suomessa on noin 900 sote-järjestöä, jotka tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä toiminnallaan edistävät varsinaissuomalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Palvelujen turvaamisen näkökulmasta kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävien siirrossa järjestöyhteistyön vastuunjaon tarve korostuu. Järjestöjen toimintaedellytysten säilyminen edellyttää siirtymäajan rahoituksen turvaamista.

Salla-Maria Lauttamäki

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 (0) 40 520 0761

Malla Rannikko-Laine

Malla Rannikko-Laine

kehittämispäällikkö

+ 358 (0)40 721 3429