Siirry sisältöön
Haku
Käyttäjä katsoo ruokalinjastolla valitsemansa ruoan tietoja mobiilipalvelusta.

Varsinais-Suomi on ruokalähtöisen kestävän kehityksen edelläkävijöitä maassamme ja ruokaketjulla merkittävä aluetaloudellinen rooli, sillä se työllistää yli 16 000 ihmistä. Maakunnan toimipaikoista yli 20 prosenttia ja liikevaihdosta 15 prosenttia kuuluu ruokaketjuun. Varsinais-Suomi on ruokalähtöisen kestävän kehityksen edelläkävijöitä maassamme. Ruokaketjujen kehittämisessä Varsinais-Suomen kärjet ovat sinisen ja vihreän biotalouden elintarvikeosaaminen ja -tuotteet; ruokatuotteiden ja -kokemusten alueellinen ja monialainen yhteiskehittäminen; sekä digitalisaation ja teknologian hyödyntäminen kestävän ruokajärjestelmän kehityksessä.

Sininen biotalous kattaa niin vesiviljelyn, vesi- ja kalatalouden kuin suljetun kierron systeemillä tuotetun resurssitehokkaan ruuan. Vihreään biotalouteen kuuluvat pelloilta ja metsistä saadut ja maakunnassa kasvavat ruokajärjestelmän raaka-aineet ja niistä valmistetut tuotteet. Suuri osa Suomen leipäviljoista, öljykasveista, valkuaiskasveista ja perunasta viljellään Varsinais-Suomessa. Maakunta on myös merkittävä sianlihan- ja kananmunantuottaja. Suuri osa Suomen meri- ja sisävesikalastajista toimii Varsinais-Suomen alueella. Varsinais-Suomen raaka-aineista kaura, silakka, sienet, marjat, riista ja kasviperäiset proteiinilähteet kuten kvinoa, lupiini, herne ja härkäpapu luovat kestävän kehityksen mahdollisuuksia ihmisten ruokapöytiin.

Varsinais-Suomessa on osaamista ja koulutusta ruokaketjun eri vaiheisiin kuten alkutuotantoon, tuotekehitykseen, jalostamiseen, hyödyntämiseen, markkinointiin, kiertotalouteen, ruokakasvatukseen sekä ilmastovaikutuksen, sosiaalisen vaikutuksen ja kulutustottumusten ymmärtämiseen. Eri alojen toimijoilla on myös kokemusta yhdessä tekemisestä, mutta tätä tulisi rohkeasti vahvistaa ja syventää. Asiakastarpeiden ymmärtäminen ja ruokavalinnat vaikuttavat niin kestävään ruokajärjestelmään kuin hyvinvointiinkin.

Ruokakehittäjien foorumi

Ruokaketjun kehittäminen on yksi Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategian painopisteistä. Toteutuksen tueksi muodostunut Varsinais-Suomen ruokakehittäjien foorumi teemaryhmineen kokoaa yhteiskehittäjät koolle ruokateeman eri aihepiireissä.

Osana ruokakehittäjien foorumin toimintaa on tunnistettu Varsinais-Suomen ruokajärjestelmään kuuluvat keskeiset toimijat, nimetty alueen vahvuudet ja sekä tunnistettu keskeisimmät teemat:

Työn tavoitteena on ketjun osaamisen kasvattaminen valituissa kärkiteemoissa kansainvälisen yhteistyön avulla. Tämä tarkoittaa uusia kumppanuuksia, uusia toimintamalleja, uusia yhteistyöhankkeita sekä uutta rahoitusta ruokaketjun kehittämiseen. Työtä tarkoituksena on kehittää Varsinais-Suomen ruokaketjun yritysten kilpailukykyä ja vientivalmiuksia.

Foorumin yhteyshenkilöt: erikoistutkija Ella Koivuniemi, Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus, Turun yliopisto, elmkoi (at) utu.fi, toimialapäällikkö Riikka Leskinen, Valonia, riikka.leskinen (at) valonia.fi .

Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus

Valonia

Luonnonvarakeskus

Yrityssalo

Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä

Business Turku

MTK-Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Pyhäjärvi-instituutti

Turun ammattikorkeakoulu

Turun kaupunki

Visit Turku Archipelago

Aistila

RASEKO Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Saaristomeren Kalaleader

Foody Allen

Työtä tukevat Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto sekä Varsinais-Suomen liitto.

Ota yhteyttä!

Riikka Leskinen

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö (Valonia)

+358 44 907 5995