Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomi on monipuolinen matkailualue, jossa korostuvat samanaikaisesti luontokohteet, kuten saaristo ja kansallispuistot, sekä kaupunkikohteet. Näissä paikallis- ja kaupunkikulttuuri, Suomen historia sekä maakunnan monipuolinen ruokakulttuuri kohtaavat.

Matkailuala on merkittävä toimiala Varsinais-Suomessa sekä talouden että työllisyyden näkökulmasta. Maakunnan kokonaismatkailutulo (välitön ja välillinen matkailutulo) on ollut ennen pandemiaa keskimäärin 1500-1600 miljoonaa euroa vuodessa. Ala työllistää Varsinais-Suomessa suoraan runsaat 5000 henkilöä. Kun otetaan huomioon välilliset työllisyysvaikutukset esimerkiksi muualla palvelusektorilla, niin työllisten määrä on runsaat 7000 henkilöä.

Matkailufoorumi

Varsinais-Suomen matkailufoorumi on matkailusektorin yhteistyöverkosto, joka tukee maakuntastrategian tavoitetta vetovoimaisen ympäristön ja matkailun synergiasta sekä edistää Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon tiekarttatyön toteuttamista. Yhdessä kestävää kasvua 2.0 -matkailun tiekartan tavoitteena on kestävän matkailun kasvun varmistaminen koko maakunnassa.

Tiekartta on matkailutoimijat yhteen kokoava väline, jonka tehtävänä on toimia matkailun kehittämistyössä yhteisenä ohjenuorana ja saada aikaan tuloksekasta matkailuelinkeinon kehittämistyötä. Lähtökohtana on, että toimenpiteitä toteutetaan laajan toimijajoukon yhteistyönä huomioiden näiden omat tavoitteet ja painopisteet. Tiekarttaa toteutetaan niin julkisten toimijoiden kuin alan yritystenkin toimesta ja osaan tavoitteista sekä toimenpiteistä voidaan vastata ulkoisella hankerahoituksella. Tiekartta on laadittu ajankohtana, jolloin matkailu on ollut akuutissa kriisissä koronapandemian myötä.

Varsinais-Suomen matkailun tiekartan toimenpideohjelma koostuu menestyvän matkakohteen ekosysteemin johtamisesta ja kolmesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, joiden kautta vastataan alueen matkailun kehittämisen tavoitteisiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Jokaiselle toimenpideohjelmalle on määritelty tarkemmat konkreettiset toimenpiteet sekä tavoitteet. Kehittämisen toimenpiteet ja tavoitteet ohjaavat kaikkia alueen toimijoita.

  1. Varsinais-Suomi on omaleimainen ja siksi houkutteleva matkailualue
  2. Varsinais-Suomi on ympärivuotinen matkailualue
  3. Varsinais-Suomi on saavutettava matkailualue

Läpileikkaavina teemoina kehittämistyössä ovat mahdollistava digitaalisuus ja vastuullinen matkailualue.

Käytännössä tiekarttatyötä vievät eteenpäin kolme teemaryhmää, joita ovat Tiedolla johtamisen, Kestävän matkailun sekä Digitalisaation -ryhmät. Ryhmät koostuvat maakunnan matkailuelinkeinon kehittämisen asiantuntijoista. Lisäksi toimii tiekarttatyön johtoryhmä, joka koordinoi työn toteutusta.

Matkailufoorumin osana toimii myös Reitistöryhmä.

Varsinais-Suomen liitto
Turun kaupunki/Visit Turku Archipelago Oy
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Turku Science Park/elokuvakomissio
Visit Naantali
Naantalin kaupunki
Yrityssalo Oy
Uusikaupunki
Kustavi
Loimaa
Paraisten kaupunki/Pargas stad
Kaarinan kaupunki/Turun seudun itäiset kunnat
Kemiönsaaren kunta > Visit Kimitoön
Maakunnan Leader-ryhmät
Central Baltic –ohjelma
Turun ammattikorkeakoulu
Turun yliopisto
Turun ammatti-instituutti
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Salon Seudun koulutuskuntayhtymä
ProAgria Länsi-Suomi
Metsähallitus
Salon kaupunki

Ota yhteyttä!

Esa Högblom

erikoissuunnittelija

+358 40 776 0310