Siirry sisältöön
Haku
työskentelyä avoimessa tilassa

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelma ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027” edistää elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia. Keskeisinä tavoitteina ovat pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen sekä digitalisaation hyödyntäminen laajalti niin kansalaisten kuin yritystenkin hyväksi. Energiatehokkuutta ja kiertotaloutta tukevilla toimenpiteillä pyritään kohti hiilineutraali Suomi -tavoitetta. Rahoitusta kohdennetaan myös ilmastonmuutokseen varautumiseen tähtääviin toimiin.

Ohjelman tavoitteiden lisäksi kaikilla Suomen maakunnilla on omat rahoitusta ohjaavat kehittämisen painopisteet, jotka on kirjattu maakuntaohjelmiin. Rahoituksessa panostetaan myös maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden kärkiteemoihin, osaamisalueisiin ja kehittämiskohteisiin.

Varsinais-Suomen maakuntastrategia ”Kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomi 2040+” tavoittelee maakuntaa, joka on vuonna 2040 hyvinvoiva, kasvuhakuinen ja tietoon perustuvien puhtaiden ratkaisujen tuottaja. Älykkään erikoistumisen strategia 2021–2027 tukee tavoitteita mm. digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen keinoin.

Varsinais-Suomen liitossa valmistellaan Varsinais-Suomea koskevat EAKR-hankkeet omille päätöksentekoelimille. Uudenmaan liitto koordinoi EAKR-hankerahoitusta Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla. Etelä-Suomen suuralueeseen kuuluu lisäksi Etelä-Karjalan maakunta.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

Marja Anttila

erikoissuunnittelija

+358 40 167 6051