Siirry sisältöön
Haku

Strategian arvo muodostuu vasta kun se alkaa toteutua ja vaikuttaa asioihin konkreettisesti. Tässä maakuntastrategian työkaluksi tulee maakuntaohjelma, jonka tehtävä on kertoa, millä toimenpiteillä maakuntasuunnitelmassa esitettyjä pidemmän aikavälin visioita toteutetaan. Maakuntaohjelma laaditaan kuntien valtuustokausittain, eli neljän vuoden välein. Sen laatimisesta säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta.

Varsinais-Suomen maakuntaohjelma 2022–2025 koostuu 18 tavoitteesta ja 44 toimenpiteestä, jotka toteuttavat maakuntasuunnitelman neljää visiota. Toimenpiteiden määrä on runsas, sillä niiden taustalla on kokonainen maakunta monipuolisine toimijoineen, vahvuuksineen ja toiveineen. Toteutus vaatii siihen tarttuvalta toimijajoukolta yhteistä priorisointia ja suunnitelmallisuutta ohjelmakauden aikana. Toteutus vaatii myös joustavuutta ja kokeilua, ja haasteita kohdatessa uutta ajattelua, sopeutumis- ja ratkaisukykyä.

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma