Siirry sisältöön
Haku
Laivaa rakennetaan telakalla. Kuvassa on kaksi suurta nosturia.

Meriteollisuudella on pitkä perinne Varsinais-Suomessa, ja esimerkiksi nykyisen, Turussa sijaitsevan Meyerin telakan historia ulottuukin lähes 300 vuoden päähän. Tänä päivänä huippuosaajamme ja monipuolinen alihankintaverkostomme valmistaa maailmanluokan risteilijöitä Välimeren ja Karibian merille.

Meriteollisuuteen liittyvää yhteistyötä tehdään muun muassa Varsinais-Suomen merialan asiantuntijaryhmässä. Ryhmä edistää vahvojen merellisten elinkeinojen kehittämistä, uusien innovaatioiden ja arvoketjujen synnyttämistä ja yhteistyömahdollisuuksien löytämistä.

Teknologiakampus Turun päätehtävät ovat Turun neljän korkeakoulun toimesta tekniikan tutkimus- ja koulutusinfrastruktuurien yhdistäminen, tekniikan koulutusyhteistyön lisääminen, yhteisen tekniikan tutkimusstrategian luominen ja ylläpitäminen sekä tekniikan alan vetovoimaisuuden ja yhteistyön lisääminen alueella.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan meriteollisuussektori

Varsinais-Suomen ja Satakunnan meriteollisuussektori työllistää 8 000 henkilöä noin 400 yrityksessä, mikä tarkoittaa noin 27 % koko Suomen meriteollisuuden työpaikoista! Alan yrityksistä 30 prosenttia sijaitsee Lounais-Suomessa ja niiden osuus alan liikevaihdosta on 28 prosenttia.

Asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, Varsinais-Suomen liitto, petteri.partanen(at)varsinais-suomi.fi

Esa Högblom, Varsinais-Suomen liitto

Esa Tuomisto, Turun kaupunki

Matti Mäkelä, Turun kaupunki

Mika Lohdander, Turun ammattikorkeakoulu

Keijo Koskinen, Turun yliopisto

Sampsa Laakso, Turun yliopisto

Mirva Salokorpi, Yrkeshögskolan Novia

Kari Sillanpää, Turku Science Park Oy

Tapio Karvonen, Turku Science Park Oy

Okku Kalliokoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Teppo Virta, Meriteollisuus ry

Magnus Gustafsson, Åbo Akademi

Timo Halonen, Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Valtanen, Turun ammattikorkeakoulu

Terhi Luukkainen, Centrum Balticum

Krista Tupala, Satakuntaliitto

Saara Nuotio-Coulon, Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto

Riku Mäkelä, Business Finland

Ilkka Rytkölä, Meyer Turku Oy

Meriteollisuus on osa sinistä taloutta ja kasvua

Eurooppalaisittain ajateltuna meriteollisuus on osa laajempaa, niin kutsuttua sinistä taloutta (”Blue Economy”), joka kattaa kaikki sektorit ja teollisuudenalat, jotka linkittyvät meriin ja rannikkoalueisiin. Sinisen talouden keskeisiä sektoreita ovat meriteollisuus, merenkulku, satamatoiminnot, kalastus, vesiviljely ja rannikkomatkailu.

Sinisessä taloudessa korostuvat erityisesti energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys, kiertotalous sekä muut kestävän kehityksen periaatteet. Nämä ovat myös varsinaissuomalaisen yhteistyön peruspilareita. Meille sininen talous tarkoittaa perinteisesti vahvan laivanrakennusteollisuuden lisäksi myös muun muassa sinisiä biotieteitä, vesiviljelyä ja rannikkomatkailua.

Sinisen talouden ytimessä on Euroopan komission kehittämä älykkään erikoistumisen malli, jonka mukaisesti jokainen Euroopan alue on muotoillut omat älykkään erikoistumisen painopisteensä omien vahvuuksiensa pohjalta. Älykäs erikoistuminen tarkoittaa lyhyesti sanottuna nimensä mukaisestikin uusien, innovatiivisten ja korkeaa teknologista osaamista hyödyntävien tuotteiden sekä arvoketjujen kehittämistä ja markkinoille tuomista. Sininen kasvu (”Blue Growth”), joka sananmukaisesti tarkoittaa puolestaan sinisen talouden kestävää kasvua, on yksi Varsinais-Suomen maakuntaohjelmassa määritellyistä älykkään erikoistumisen painopisteistä.

Ota yhteyttä!

Petteri Partanen

Petteri Partanen

elinkeinopäällikkö

+358 40 776 0630