Siirry sisältöön
Haku

Suunnitelmien tavoitetilaa osoitetaan maakuntakaavoissa, liikennejärjestelmätyön tavoitteissa sekä merialuesuunnitelmassa. Yhteistyötä tehdään useiden kumppanuusverkostojen kautta.

Yhdyskuntarakenteen suunnittelun, luonnonvarojen ja biotalouden varantojen kestävän käytön ja virkistysarvojen sekä luonnon monimuotoisuuden huomiointi sekä näiden yhteensovittaminen on suunnittelutyössä tärkeää. Yhteistyötä suunnittelussa tehdään osallistumalla eri tilaisuuksiin ja kehittämistyöpajoihin sekä laatimalla selvityksiä, jotka tukevat ja tuovat uutta tietoa ajankohtaisista aiheista.