Siirry sisältöön
Haku

Målbilden för planerna anvisas i landskapsplaner, i trafiksystemarbetets mål samt i havsplanen. Samarbete sker via många samarbetsnätverk. 

I planeringsarbetet är det viktigt att beakta planeringen av samhällsstrukturen, hållbar användning av naturresurser och bioekonomisk potential samt rekreationsvärden och naturens mångfald, liksom att samordna dessa. När det gäller planering samarbetar vi genom att delta i olika evenemang och utvecklingsworkshoppar samt genom att genomföra utredningar för att främja och ta fram ny information om aktuella ämnen.