Siirry sisältöön
Haku

Internationalitet är ett av Egentliga Finlands trumfkort. Ett gräns- och kulturöverskridande samarbete är naturligt och medför nya vindar och välmående till regionen. Det internationella forumet i Egentliga Finland är ett lanskapsomfattande kommunikations- och samarbetsnätverk, där aktiva sakkunniga arbetar för att öka regionens internationalitet, tillgänglighet och synlighet. Forumet erbjuder en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter och främjar på detta sätt samförstånd mellan aktörer över deras verksamhet särskilt i Östersjöregionen och Europeiska unionen. Med i forumet är stiftelsen Centrum Balticum, Åbo stads och Egentliga Finlands Europakontor, Åbo stad och Egentliga Finlands förbund, som fungerar som sammankallande.

Länken mellan 27 kommuner i Egentliga Finland och 27 medlemsstater – ta kontakt!

Centrum Balticum samlar ihop information i Östersjöregionen

Centrum Balticum-stiftelsen har särskild expertis inom Östersjösamarbetet. Stiftelsen har som mål att främja Östersjöregionens påverkan och betydelse samt öka regionens välfärd. Centrum Balticum påverkar i internationella projekt, producerar forskningsinformation och samlar experter från hela regionen. Centrum Balticum stödjer starkt implementeringen av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Stiftelsen arrangerar årligen ett Östersjöforum som sammanför sakkunniga på hög nivå. Den mest kända av stiftelsens publikationer är kolumnen Pulloposti, som ges ut en gång i veckan. Därtill publiceras aktuella undersökningar och rekommendationer om politik och tillvägagångssätt i artikelserien BSR Policy Briefing och i serien Baltic Rim Economies.

Europakontoret är vår aktiva satellit i Europa

Egentliga Finlands förbund och Åbo stad har ett gemensamt kontor för intressebevakning i Bryssel. Europakontoret främjar Åbos och Egentliga Finlands intressen inom EU:s beslutsfattande, stödjer aktörer från Egentliga Finland i europeiskt samarbete samt förmedlar information om finansieringsmöjligheter som EU erbjuder.

Internationella ärenden vid Åbo stad: porten till landskapet och landskapets port till världen

Den största staden i vår region, Åbo, har Finlands äldsta och mest livliga internationella förbindelser. Åbo är aktivt verksam i Östersjöregionen och detta ökar attraktionskraften i hela landskapet. Stadens många nätverk och aktörer samt utlänningar som bor i staden gör det internationella samarbetet tillgängligt för oss alla.

Kontakta oss!

Jenni Suominen

specialplanerare, internationella ärenden

+358 40 144 7926