Siirry sisältöön
Haku

Artikelbild: Tukenasi ry, föreningens frivilliga

Organisationssamarbetet i Egentliga Finland är mångsidigt och effektivt. Utveckling av samarbetet blev officiellt erkänd på landskapsnivå, när ett tillhörande mål tecknades i landskapsprogrammet 2018–2021. Under denna period utarbetades en vägkarta för organisationssamarbetet i Egentliga Finland och grundades en organisationssektion inom landskapets samarbetsgrupp. I synnerhet förstärktes samarbetet mellan organisationer inom social- och hälsovård inför reformen som förbereddes på landskapsnivå. Arbetet fortsätter på båda fronter och det är en väsentlig del av främjandet av välbefinnande i Egentliga Finland, vilket syns också i landskapsprogrammet 2022–2025.

Organisationsforumet och organisationssektionen

Organisationsforumet är ett öppet nätverk och ett årligt evenemang, vars syfte är att stärka förutsättningarna för aktiv medborgarverksamhet i Egentliga Finland. Förutom delaktighet ökar forumet även tvärsektoriellt samarbete samt växelverkan mellan aktörerna inom organisationsfältet. Alla evenemang i organisationsforumet är öppna och avgiftsfria.

Organisationsforumets verksamhet styrs av en vägkarta för organisationssamarbete i Egentliga Finland 2021–2022 som lades fram i organisationsforumet den 18 november 2020. I vägkartan identifieras intressen som är gemensamma för aktörerna och kombinerar deras styrkor för att uppnå och förverkliga gemensamma mål.

Organisationssektionen, som är inrättad av landskapets samarbetsgrupp, fungerar som vägkartans ägare, koordinator för organisationsforumet och som en representantgrupp för organisationssamarbetet i Egentliga Finland. Sektionens ordförande under perioden 2022–2025 är Tauno Linkoranta, verksamhetsledare för Egentliga Finlands Byar rf.

Föreningsnyheter från landskapet!

Efter varje möte publicerar organisationssektionen ett nyhetsbrev, Föreningsnytt från landskapet, som innehåller information om de viktigaste temana som behandlades i mötet. Nyhetsbrevet är ett bra sätt att hålla koll på vad händer i sektionen. Bekanta dig med nyhetsbrevet och beställ det till din e-post via organisationssektionens webbsida!

Nya verktyg för organisationsarbetet!

Arbetsgrupperna inom Egentliga Finlands förbunds organisationssektion 2019–2021 producerade två lätthanterliga verktyg för olika behov, för att stödja verksamheten av alla organisationer och föreningar i Egentliga Finland. Här hittar du tips och råd du kan utnyttja i din förenings verksamhet!

En checklista för organisationer i kommunalt samarbete (pdf-fil, för tillfället på finska)
Ett verktyg för självvärdering av en organisations verksamhet (pdf-fil, för tillfället på finska)

Aktörerna på listan har deltagit i våra gemensamma tillfällen eller i vårt arbete. Listan är inte fullständig, så meddela gärna oss om du märker brister!

4H-yhdistys
Aneljäviis
Aurajokisäätiö sr.
Auralan Nuoret ry / Turun Tyttöjen Talo
Auralan Setlementti ry
Chorus Cathedralis Aboensis ry
Daisy Ladies ry
Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri
Elämäntaidon ja vanhemmuuden tuki ry
Elävän kulttuurin Koroinen ry
Etävanhempien liitto ry
Folkhälsans Förbund r.f.
Hirvensalon omakotiyhdistys ry
I Samma Båt – Samassa Veneessä r.f.
Invalidiliitto ry
JärjestöSoteHanke 113
Kirjan talo – Bokens hus ry
Kuurojen Liitto ry
Kähärlän Omakotiyhdistys ry
Laitilan Vanhaintuki ry
Lavamäen kyläyhdistys
LEADER Varsin Hyvä
LEADER Ykkösakseli
Liedon kaupunki
Liedon Nuorisseura ry
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu LiikU ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Lounatuulet Yhteisötalo ry
Lupa auttaa -hanke, LAPE muutosohjelma V-S
Länsi-Suomen etävanhemmat ry
Länsirannikon Pioneerit ry
Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry
Mannerheimin lastensuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri
Maskun-Ruskon-Vahdon, Naantalin ja Turun 4H-yhdistykset
Mietoisten kirkkoseudun kylät ry
MTK-Varsinais-Suomi
Naantalin kaupunki, liikuntapalvelut
Ollilan seudun kylätoimikunta
Operaatio Ruokakassi ry
Opintokeskus Sivis
Paimion Järjestöfoorumi
Paimion kaupunki, vapaa-aikapalvelut
Paimion-Sauvon Sydänyhdistys ry
Pidä Saaristo Siistinä ry
ProAgria Varsinais-Suomi / Lounais-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ry
Punainen Risti, Kaarinan osasto
Raision ja Lounaisrannikon Matkailuoppaat ry
Raision kaupunki
Salon kaupunki, kylähanke
SBS Virmo
Salon 4H-yhdistys
Salon SYTY ry
Salon Viesti
SRL Lounais-Suomi
Suomen 4H-liitto
Suomen Dystonia-yhdistys ry, Turun Seudun vertaistukiryhmä
Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Suomen Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri
Suomen Salibandyliitto ry
Taito Varsinais-Suomi ry
Talous ja Nuoret TAT ry
TSL Turku
Tukenasi ry
Turun Akateemiset Naiset ry
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO
Turun kaupunki
Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala
Turun kaupunki, nuorisopalvelut
Turun kaupunki, vapaa-aikatoimiala
Turun nuorisovaltuusto
Turun Riennon Taitoluistelu ry
Turun Sanataideyhdistys ry
Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry
Turun seudun Epilepsiayhdistys
Turun seudun Kehitysvammaisten tuki ry
Turun Seudun Nivelyhdistys ry
Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Turun seudun Reumayhdistys ry
Turun Seudun Selkäyhdistys ry
Turun Seudun TST ry
Turun Seudun Vammaisjärjestöt ry
Turun Seudun Vanhustuki ry
Turun Sydänyhdistys ry
Turun taiteilijaseura ry
Turun Vesaiset
Uuden Muotoilun Yhdistys
Valonia
Valonia, Ympäristökasvatusyhdistys Haavi
Varsin Hyvä ry
Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta / Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Varsinais-Suomen kansanmusiikkiyhdistys ry
Varsinais-Suomen Kylät ry
Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry
Varsinais-Suomen Lastenliitto
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri
Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat ry
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki VOTTY ry
Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri ry
Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaussairausjärjestöt VAPI ry
Varsinais-Suomen Viro-keskus ry
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Yliskulman kyläyhdistys
Åbolands hantverk r.f.
Åbolands Ungdomsförbund r.f.

Välfärdsområden

Det pågår en stor social- och hälsovårdsreform i Finland, vilket innebär att kommunernas uppgifter inom social- och hälsovård samt räddningsväsende överförs till nya välfärdsområden som till sin storlek motsvarar huvudsakligen de nuvarande landskapen. Samtidigt minskar kommunernas uppgifter och utgifter ungefär med hälften. Det har grundats 21 välfärdsområden i landet, vartill Helsingfors stad ansvarar för social- och hälsovårdstjänster tillsammans med samkommunen HUS. Social- och hälsovårdstjänsterna överförs till Egentliga Finlands tvåspråkiga välfärdsområde fr.o.m. den 1 januari 2023.

Reformen anses vara nödvändig på grund av den åldrande befolkningen och det minskande antalet personer i arbetsför ålder. Den försvagande ekonomiska försörjningskvoten skapar utmaningar med tanke på tjänsternas tillräcklighet och likvärdig tillgång till tjänsterna. Reformens syfte är att samla ihop och skapa en stadig grund för social- och hälsovårdstjänsterna samt för organiseringsansvaret på bas- och specialnivå. Välfärdsområdenas finansiering består åtminstone inledningsvis av statsfinansiering.

Välfärdsområdena grundades den 1 juli 2021. Välfärdsområdena har en självständig förvaltning, egna val och beslutsfattare. Det första regionala välfärdsområdesvalet organiserades den 23 januari 2022 och i fortsättningen kommer valet att hållas alltid i samband med kommunalvalet. I Egentliga Finland väljs det 79 ledamöter och en styrelse. Sammanlagt har Egentliga Finlands välfärdsområde cirka 21 000 anställda.

Tjänsterna inom social- och hälsovården produceras förutom av den offentliga sektorn också privata företag och organisationer. I Egentliga Finland finns det ungefär 900 social- och hälsovårdsorganisationer som producerar tjänster och främjar genom sin verksamhet välbefinnande och hälsa hos invånarna i Egentliga Finland. När kommunernas uppgifter överförs till välfärdsområdena, framhävs behovet för ansvarsfördelning inom organisationssamarbetet särskilt i fråga om säkerställande av tjänster. För att bevara organisationernas verksamhetsförutsättningar måste finansieringen under övergångsperioden säkerställas.

Kontakta oss!

Salla-Maria Lauttamäki

utvecklingschef

+358 40 520 0761

Malla Rannikko-Laine

stf. intressebevakningsdirektör

+ 358 40 721 3429