Siirry sisältöön
Haku

Vårt landskap har som mål att arbeta aktivt för Egentliga Finlands bästa i Östersjöområdet och Europa och vara en viktig knutpunkt även längs tillväxtkorridoren mellan Stockholm och Sankt Petersburg.

Egentliga Finlands förbund deltar aktivt i att genomföra EU:s Östersjöstrategi tillsammans med övriga aktörer i regionen.

Samarbete och dialog på internationell nivå låter oss på bred front driva frågor som är viktiga för regionen.

Egentliga Finlands förbund och Åbo stad har ett gemensamt intressebevakningskontor i Bryssel. Kontoret ska främja Åboregionens och Egentliga Finlands relationer med Europeiska unionen och europeiska organisationer, främja vår regions intressen i EU:s beslutsfattande och stötta landskapets aktörer i det europeiska samarbetet.

Här spelar också internationella nätverk en viktig roll. Genom medlemskap i sådana nätverk kan vi föra fram vårt landskaps synvinkel när det gäller aktuella frågor samt finna partner för internationella projekt. Egentliga Finlands förbund ingår bland annat i den europeiska intressebevaknings- och sakkunnigorganisationen Conference of Peripheral Maritime Regions.

Förbundet arbetar aktivt för att utveckla vår skärgård. Skärgårdssamarbetet ska främja kontakterna och samarbetet mellan tre skärgårdsregioner. I samarbetet deltar skärgårdsdelarna av Stockholms län och Uppsala län, Ålands skärgårdskommuner samt skärgårdsområdena i Egentliga Finland och Nyland.

Frågor? Ta kontakt!

Jenni Suominen

specialplanerare, internationella ärenden

+358 40 144 7926