Siirry sisältöön
Haku
texten skrivs på tavlan

Andra förtroendeorgan

Kommittén för projekt­finansiering
Kommittén för projektfinansiering förbereder beslut som rör projektfinansiering och styr beredningen av landskapsprogrammet. Medlemmerna i …
Kommittén för projekt­finansiering
Markanvändnings­sektionen
Markanvändningssektionen förbrederer landskapsplaner och annan miljöplanering i förbundet.
Markanvändnings­sektionen
Båthus på Skärgårdshavet Båthus på Skärgårdshavet
Skärgårds­kommissionen
Skärgårdskommissionen är intressebevakare för Egentliga Finlands skärgård, deltar i utevecklingen av regionen och samarbetar nationellt och internationellt i skärgårdsfrågor.
Skärgårds­kommissionen
Kulturkommittén
Kulturkommittén ansvarar för regionens intressebevakning inom konst och kultur på nationell nivå, förstärker kultur som en element i regionutveckling och deltar i kultursamarbete
Kulturkommittén
Komissionen för språklig service
Kommissionen för språklig service utvecklar landskapets språkliga service på ett allmänt plan. Förbundets skärgårds- och …
Komissionen för språklig service
Revisionsnämnden
Revisionsnämnden och revisorn utvärderar och kontrollerar verksamhetsårets ekonomiska och administrativa effektivitet samt resultat.
Revisionsnämnden