Siirry sisältöön
Haku

Markanvändningssektionen förbrederer landskapsplaner och annan miljöplanering i förbundet.

Sektionen ger åtgärdsförslag och utlåtanden som rör markanvändning, planering och miljöfrågor. Om sektionen inte är enig förs ärendet till landskapsstyrelsen.

Medlemmar i markanvändningssektionen

Rantasaari Juha SAML ordf., suppleant Mikkola Mari SAML
Virolainen Anne-Mari SAML, suppleant Euro Alvar SAML
Lehtinen Riitta SDP vice ordf, suppleant Tissari Marke SDP
Pilpola Juhani SANNF, suppleant Junnila Vilhelm SANNF
Kiviranta Esko C, suppleant Takatalo Henna C
Lindberg Marko GRÖNA, suppleant Lumme Riina GRÖNA
Vallavuori Kaisa VF, suppleant Aitamurto Pentti VF