Siirry sisältöön
Haku
texten skrivs på tavlan

Egentliga Finlands förbunds juridiska ställning samt beslutsfattande och kapitalförvaltning definieras med grundavtalet. Fullmäktige av medlemskommunerna godkänner avtalet. Det annat dokument som styr Egentliga Finlands förbunds verksamhet är förvaltningsstadgan.

I budgeten och ekonomiplanen godkänner landskapsfullmäktige årligen samkommunens operativa och ekonomiska mål. I budgeten definieras också kommunernas avgiftsandelar.

Verksamhetsberättelsen är en del av samkommunens officiella bokslut, och i den ingår också budgetutfall, resultaträkning och balansräkning.

Ekonomi och revision

Dokument på finska

Stadgar

Frågor? Ta kontakt!

Petra Määttänen

förvaltningsdirektör

+358 41 502 5246