Siirry sisältöön
Haku

Värdet av en strategi blir uppenbart först när den börjar genomföras och får konkreta effekter. Här blir landskapsstrategin ett verktyg för landskapsprogrammet, vars roll är att fastställa åtgärder för att genomföra de långsiktiga visionerna i landskapsöversikten. Landskapsprogrammet utarbetas för varje fullmäktigeperiod, det vill säga vart fjärde år. Utarbetandet av planen regleras i lagen om utveckling av regionerna och enligt implementeringen av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik.

Egentliga Finlands landskapsprogram 2022–2025 består av 18 mål och 44 åtgärder som implementerar landskapsöversiktens fyra visioner. Antalet åtgärder är stort eftersom de omfattar ett helt landskap med många olika typer av aktörer, styrkor och önskemål. Att genomföra det kräver gemensamma prioriteringar och systematik från de aktörer som arbetar med det under programperioden. Genomförandet kräver också flexibilitet och experiment och när man möter utmaningar behövs det nytänkande samt anpassnings- och lösningsförmåga.