Siirry sisältöön
Haku

Landskapen i Södra Finland, det vill säga Egentliga Finland, Nyland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen, samarbetar och ägnar sig åt påverkansarbete för gemensamma mål.

Södra Finland utgör en motor för Finlands tillväxt och behöver därför gemensam intressebevakning på EU-nivå samt en gemensam röst för att påverka den nationella politiken.

Kommunerna i Södra Finland missgynnas bland annat i fördelningen av medel i jämförelse med Östra och Norra Finland, och man håller på att stärka samarbetet för att göra landets regionalpolitik mer balanserad.

Landskapen har i nära samarbete inlett intressebevakning och EU-påverkansarbete. Inom ramen för detta samarbete ordnades bland annat det första riksmötet för Södra Finland  i slutet av år 2021. Samarbetet inkluderar såväl tjänstemän och påverkare som den privata sektorn. Gemensam intressebevakning är viktig för alla invånare i Södra Finland. Ett välmående Södra Finland garanterar framgång och konkurrenskraft för hela landet. Därför behövs gemensam intressebevakning i frågor som förenar regionen och invånarna i Södra Finland.