Siirry sisältöön
Haku

I dag produceras det stora mängder av data i samhället, men hur ska man dela ut denna information, så att så många användare som möjligt kunde utnyttja den? Syftet med nätverket för öppna data är att öka tillgänglighet av information i Sydvästra Finland. De viktigaste målen är att stärka kunskapsbasen för regionens utveckling och beslutsfattande, stödja det civila samhället och förbättra förutsättningar för affärsverksamhet.

Nätverket främjar utnyttjandet av geografisk information och öppna data på bred front, och då kan medborgare och företag fritt använda öppna informationsmaterial i sin verksamhet. Nätverket för öppna data stödjer verksamheten av partnerskapsforumet, som är en huvudåtgärd i Egentliga Finlands landskapsstrategi, med människor och kunskap som grund. Öppenhet av data har en stor roll i det digitaliserade samhället och öppna data kommer att vara ett viktigt ”råmaterial” som ger mervärde. Den samhällsekonomiska betydelsen av öppna data beskrivs bra i VTT:s utredning, enligt vilken Trafis databaser som erbjuder trafikinformation skapar årligen ett 100 miljoner euros mervärde för Finlands samhällsekonomi.

I kärnan av nätverket finns Lounaistieto, Åbo stad och Turku Science Park Oy, och representanter från alla organisationer nedan är med i verksamheten. Alla som är intresserade av temat, såsom representanter av kommuner och annan offentlig förvaltning, läroanstalter och föreningar samt företagare och applikationsutvecklare, är välkomna till nätverket. Det finns samarbete mellan aktörer inom öppna data även på nationell nivå. Nätverket arrangerar också öppna tillfällen och evenemang för allmänheten, där det diskuteras om teman som anknyter till öppenhet och utnyttjande av data samt utveckling av applikationer med öppen källkod. Det är möjligt att lägga fram önskemål till nätverket om teman och innehåll i evenemangen.

En central distributionskanal för öppna data i Sydvästra Finland är den regionala informationstjänsten Lounaistieto, som fungerar i samband med Egentliga Finlands förbund. Lounaistieto erbjuder en portal för öppna data, visualiserar geografisk information i en karttjänst och driver en statistiktjänst som innehåller information om landskapets tillstånd.

Turku Science Park Oy, Network manager Timo Huttunen, timo.huttunen@turkubusinessregion.com, tel. 040 719 2335

Åbo stad, avoindata@turku.fi

Lounaistieto / Egentliga Finlands förbund
Åbo universitet
Åbo yrkeshögskola
Åbo Akademi
Lingsoft
Egentliga Finlands Företagare
HANDATA-projekt
Jokojo Oy
Gispo Oy
Yrityssalo

Kontakta oss!

Maiju Kähärä

samarbetskoordinator

+358 40 528 7547

Antti Vasanen

chef för informationstjänster

+358 50 410 2294