Siirry sisältöön
Haku

Egentliga Finland är ett landskap av utbildning, som utbildar specialister för Finlands och hela Europas behov. En av landskapets styrkor är det högklassiga och breda utbildningsutbudet. I Åbo ligger det två universitet, det finskspråkiga Åbo universitet och det svenskspråkiga Åbo Akademi. Det finns även fyra yrkeshögskolor i landskapet: Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Humanistiska yrkeshögskolan Humak och Diakoniyrkeshögskolan Diak. Åbo yrkeshögskola har ett verksamhetsställe också i Salo. Därtill fungerar det 16 anordnare av grundutbildning i Egentliga Finland som har läroanstalter på olika håll i landskapet.

10 000
nya studerande årligen

En central aktör inom samarbetet i landskapet med anknytning till kompetens och utbildning är utbildningssektionen inom landskapets samarbetsgrupp. Utbildningssektionen fungerar som ett beredande forum som koordinerar och tillråder särskilt i ärenden som rör utbildning på andra stadiet och eftergymnasial utbildning.

Utbildningssektionen behandlar aktuella frågor som anknyter till kompetens och utbildning, lägger fram motioner till exempel gällande intressebevakning samt organiserar evenemang och webbinarier kring aktuella teman i samarbete med Ennakointiakatemia. Därtill fungerar utbildningssektionen som en styrgrupp för Ennakointiakatemia.

Prognostisering

Landskapsförbund har ett lagstadgat ansvar för prognostisering och organisering av utbildningsbehov i sin region på lång och medellång sikt. I Egentliga Finland sker detta arbete inom ramarna för Ennakointiakatemia-samarbetet. Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia är ett branschövergripande samarbetsnätverk som samlar de resurser som används för prognostisering av kompetens- och utbildningsbehov i landskapet. Med i nätverket är Åbo yrkeshögskola, Åbo universitet, flera läroanstalter på andra stadiet, Egentliga Finlands förbund, Egentliga Finlands NTM-central, Egentliga Finlands Företagare och Åbo Handelskammare. Ennakointiakatemia-samarbetet grundar sig på ett partnerskaps- och samarbetsavtal samt en gemensam verksamhetsbudget. Därtill främjas prognostiseringen av kompetens och utbildning inom tillverkande teknologiindustri genom projektet Älykäs ennakointi – kestävä kasvu (Smart prognostisering – hållbar tillväxt).

Kontinuerligt lärande

Arbetet kring kompetens och utbildning är definierat av politiska riktlinjer för kontinuerligt lärande. Med kontinuerligt lärande syftas på livslångt lärande som omfattar olika livsområden. En reform av kontinuerligt lärande har inkluderats in i Finlands regeringsprogram och dess genomförande fortsätter även efter den nuvarande regeringsperioden. Reformen fokuserar bland annat på utbildningsutbud, finansiering, försörjning under studietiden och arbetslivets behov.

Kompetensen och konkurrensförmågan i landskapet främjas på bred front även i andra forum.

Kontakta oss!

Esa Högblom

specialplanerare

+358 (0)40 7760 310