Siirry sisältöön
Haku

Beslutsfattande

Landskaps­fullmäktige
Landskapets högsta beslutande organ är landskapsfullmäktige med 104 ledamöter, som svarar för landskapets strategiska linjedragningar.
Landskaps­fullmäktige
Landskaps­styrelse
Landskapsstyrelsen har 19 medlemmar och ansvarar för föbundets operativa ledning.
Landskaps­styrelse
Föredragninslistor, protokoll och tjänsteinnehavars­beslut
Föredragningslistorna publiceras på hemsidorna fem dagar före varje sammanträde. Landskapsfullmäktiges föredragninslistor publiceras två veckor före sammaträdet. …
Föredragninslistor, protokoll och tjänsteinnehavars­beslut
Möteskalender
Se när nästa möten hålls. Se också föredragningslistor och protokoll i pdf -format.
Möteskalender
Bindningsregister
Enligt kommunallagen ska en förtroendevald vid samkommunen och tjänsteinnehavare lämna en redogörelse för sina bindningar.
Bindningsregister