Siirry sisältöön
Haku

Beslutsfattande

Landskaps­fullmäktige
Landskapets högsta beslutande organ är landskapsfullmäktige med 104 ledamöter, som svarar för landskapets strategiska linjedragningar.
Landskaps­fullmäktige
Landskaps­styrelse
Landskapsstyrelsen har 19 medlemmar och ansvarar för föbundets operativa ledning.
Landskaps­styrelse
Föredragninslistor och protokoll
Bekanta dig med landskapsstyrelsens, landskapsfullmäktiges, markanvändningssektionens, skärgårdskommissionens, kommittén för projektfinansierings, organets för språklig service, kulturkommitténs, …
Föredragninslistor och protokoll
Möteskalender
Se när nästa möten hålls. Se också föredragningslistor och protokoll i pdf -format.
Möteskalender
Tjänsteinnehavar­beslut
Landskapsdirektörens beslut Tjänsteinnehavarbeslut som fattas under veckan finns tillgängliga i det allmänna datanätet som regel …
Tjänsteinnehavar­beslut
Bindningsregister
Enligt kommunallagen ska en förtroendevald vid samkommunen och tjänsteinnehavare lämna en redogörelse för sina bindningar.
Bindningsregister