Siirry sisältöön
Haku

Landskapsstrategin är ett dokument för regional utveckling som styr landskapsmyndigheternas verksamhet och bland annat projektfinansiering. Den presenterar särdrag, styrkor och hotfaktorer i vårt landskap och definierar vår vision, våra värderingar och mål. I landskapsstrategin förenas landskapsprogrammet, strategin för smart specialisering samt den långsiktiga landskapsplanen, vilka föreskrivs i lag.

Landskapsöversikt

Landskapsöversikten är den lagstadgade delen av landskapsstrategin. Där beskrivs den önskade utvecklingen av regionen på lång sikt. Översiktens vision, mission och mål definierar vad är sytftet med samarbetet, vilka är våra mål och hur vi tillsammans uppnår dem. Strukuröversikten för regionen beskriver däremot det var och hur olika funktioner och aktörer i framtiden syns i omgivningen enligt strategin. Syftet med detta en hållbar och fungerande region- och samhällsstruktur.

Landskapsprogam

Landskapsprogrammet utarbetas vart fjärde år. Programmet innehåller en plan för hur och med vilka åtgärder de långsiktiga visionerna i landskapsöverskiten ska nås. Det regleras av lagen om utveckling av regionerna samt genomförande av Europeiska unionens regional och strukturpolitik.

Strategi för smart specialisering

Landskapsprogrammet innehåller också Egentliga Finlands fokusområden i smart specialisering. Smart specialisering är en politikmodell som har lanserats av Europeiska unionen. Områdena själva ska identifiera sina starka kompetensområden, till vilka utvecklingsresurserna ska inriktas och vilka som har mest tillväxtpotential. Strategin för smart specialisering kunde också kallas till regionens forsknings- och innovationsstrategi.

Kontakta oss!

Tarja Nuotio

regionutvecklingsdirektör

+358 40 506 3715

Heikki Saarento

planeringsdirektör

+358 40 720 3056

Salla-Maria Lauttamäki

utvecklingschef

+358 40 520 0761