Siirry sisältöön
Haku

Maakuntastrategia on aluekehittämisen asiakirja, joka ohjaa maakunnan viranomaisten toimintaa ja muun muassa hankerahoitusta. Se esittelee maakunnan erityispiirteet, vahvuudet ja uhkatekijät, ja määrittelee yhteisen visiomme, arvomme ja tavoitteemme. Varsinais-Suomen maakuntastrategiassa yhdistyvät lakisääteiset maakuntaohjelma, älykkään erikoistumisen strategia ja maakuntasuunnitelma.

Maakuntasuunnitelma

Maakuntakuntasuunnitelma on maakuntastrategian lakisääteinen osa, joka osoittaa maakunnan tavoitellun kehityksen pitkällä tähtäimellä. Sen kuvaamat missio, visiot ja arvot kertovat, mikä yhteistyön tarkoitus on, mihin pyrimme ja miten yhdessä toimimme. Visio maakunnan aluerakenteesta puolestaan kuvailee sitä, miten toimijat alueella asettuvat ja miten toiminnot tulevaisuudessa näkyvät ympäristössä strategian mukaisesti. Aluerakenteen visiolla asetetaan tavoitteita maakunnan alue- ja yhdyskuntakehitykselle siten, että maakuntastrategian tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä olisi alueilla mahdollisimman edullista ja hyödyllistä toteuttaa.

Maakuntaohjelma

Maakuntaohjelman tehtävä on kertoa, millä toimenpiteillä maakuntasuunnitelmassa esitettyjä pidemmän aikavälin visioita toteutetaan. Maakuntaohjelma laaditaan kuntien valtuustokausittain, eli neljän vuoden välein. Sen laatimisesta säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta.

Älykkään erikoistumisen strategia

Älykkään erikoistumisen strategia syventää maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä. Se tarkastelee erityisesti niitä maakunnalle erityisiä ja vahvoja elinkeinoja, joilla on monipuolista innovaatiotoimintaa, ja joilla nähdään merkittävää potentiaalia tulevaisuuden kasvupoluiksi. Älykkään erikoistumisen strategiaa voitaisiin kuvailla myös alueelliseksi tutkimus- ja innovaatiostrategiaksi. Sen lähtökohta on Euroopan unionin politiikassa, mutta sen laatimisesta säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta.

Maakuntastrategian toteutus

Varsinais-Suomen maakuntastrategian toteutus perustuu ihmisiin ja yhteistyöhön: kumppanuuteen, johon voi luottaa ja joka kantaa yli yksittäisten hankkeiden tai hetken ponnistusten. Varsinais-Suomen maakuntastrategiatyössä kumppanuus tarkoittaa suunniteltua, pitkäjänteistä ja pysyvää maakunnallista tapaa ajatella ja toimia. Kumppanuus on vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista. Kumppanuustyötä on kaikki sellainen avoin ja rakentava toiminta, jonka tavoitteena on toteuttaa Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa.