Siirry sisältöön
Haku

Kestävän yhteiskunnan kehittämisen lähtökohtana on läpileikkaavasti huomioida kiertotalouden ja ilmastonmuutokset aiheuttamat reunaehdot ja mahdollisuudet. Varsinais-Suomen liiton työ näissä teemoissa on erityisesti yhteenkokoava ja tulevaisuuden kehittämistarpeita kartoittava.

Kiertotalous

Kiertotalouden kehittäminen mahdollistaa kestävämmän ja vähemmän materiaalia kuluttavan elämistavan. Kiertotalous tuo uusia mahdollisuuksia niin valmistavalle teollisuudelle kuin palveluntuotannolle. Kiertotalouden keskeisenä ratkaisuna ovat tiedostavat kuluttajat.

Kiertotaloutta toteutetaan ja rakennetaan Varsinais-Suomen alueella laajalla yhteistyöllä niin kuntien, tutkimuslaitosten kuin yrityspuolen edustajienkin kanssa. Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartta antaa suuntaviivat kiertotalouden kehittämiselle maakunnassa kokonaisvaltaisesti.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen vaikuttaa niin luontoympäristöömme kuin koko toimintakenttäämme. Toisaalta ilmastonmuutos antaa mahdollisuuksia kehittää asioita uudella tavalla ja toisaalta se aiheuttaa muutostarpeita nykyisessä toiminnassamme. Ilmastonmuutoksen keskeisimmät suuntaviivat on osoitettu Varsinais-Suomen ilmastotiekartassa (linkki avautuu Ymparisto Nyt -palveluun), joka on laadittu laajan osallistamis- ja yhteistyöprosessin tuloksena. Tiekartta on päivittyvä asiakirja, jonka laatimista ohjaa maakunnallinen ilmastovastuujaosto.

Ilmastonmuutokseen varautuminen edellyttää erityisesti ilmanpäästöjen vähentämistä ja päästökompensointien hyödyntämistä. Kuntakohtaista tietoa eri päästölähteistä ja niiden kehityksestä voi tarkastella SYKEn sivuilta. Ilmastoteeman kehittämistoimia ja ajankohtaisia tietoja on koottu Ympäristö Nyt -sivuille.

Riikka Leskinen

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö (Valonia)

+358 44 907 5995