Siirry sisältöön
Haku

Kulttuurifoorumi on kulttuurin, taiteen ja luovien alojen toimijoiden kohtaamispaikka Varsinais-Suomessa. Se yhdistää verkostoja, törmäyttää toimijoita ja herättää keskustelua. Kulttuurifoorumin tavoitteena on tehokas tiedonvälitys ja hyvien toimintamallien kehittäminen ennakkoluulottomasti eri sektorien, hallinnon tasojen ja toimijoiden kesken. Kulttuurifoorumilla edistetään maakuntastrategian tavoitetta Luovasta Varsinais-Suomesta sekä rakennetaan yhdessä Varsinais-Suomen kulttuuristrategian mukaisesti maakuntaa, jossa kulttuuri kuuluu kaikille, luo hyvinvointia läpi elämän ja antaa vauhtia talouden kasvulle.

Kulttuurifoorumi on kaikille kiinnostuneille avoin ja se on osa kulttuurialan kehittämistyötä maakunnassa. Kulttuurifoorumin tärkein toiminnan muoto on eri teemoihin liittyvät tapaamiset sekä tiedonvaihto toimijoiden välillä. Foorumitapaamisia järjestetään kahdesti vuodessa avoimina tilaisuuksina sekä erikseen maakunnan kunnille suunnattuina vertaistapaamisina. Foorumin toimintaa koordinoi Varsinais-Suomen kulttuuritoimikunta. Lisäksi yhteistyötä tehdään monien verkostojen kanssa.

Varsinaissuomalainen kulttuuri perustuu luovaan osaamiseen, vahvaan kulttuuri-identiteettiin sekä uuteen, innovatiiviseen ja avoimeen toimintakulttuuriin. Kaiken keskiössä on monialainen yhteistyö, jossa verkostoilla ja kansalaisyhteiskunnalla on entistä vahvempi rooli. Maakunnan imago ja vetovoima matkailijoiden, asukkaiden, taide- ja kulttuurialan ammattilaisten sekä investointien houkuttelemisessa pohjautuu pitkään historiaan ja rikkaaseen kulttuuriperintöön. Varsinais-Suomessa on saatavilla laadukasta ja korkeatasoista kulttuuritoimintaa, joka yhdistyy elävään kaupunkikulttuuriin, kylien vireään kotiseututyöhön sekä luovaan ja innovatiiviseen ilmapiiriin.

Varavoimaa -kulttuurihyvinvointiverkosto (TaikuSydän-alueverkosto)
Kulttuuria kunnissa -verkosto
Vakka-Suomen kuntien kulttuurijaosto
Taidekahvit -verkosto (kolmannen sektorin taide- ja kulttuuritoimijoiden verkosto Turussa)
Maakunnallinen kulttuurihyvinvoinnin alatyöryhmä (sote-uudistus)
Kulttuurikampus Turku

Ota yhteyttä!

Kulttuuri

Katri Koivisto

Katri Koivisto

erikoissuunnittelija

+358 40 025 1771