Siirry sisältöön
Haku

Kulttuuritoimikunta huolehtii alueen taiteen ja kulttuurin edunvalvonnasta kansallisella tasolla, vahvistaa kulttuuria alueen kehittämisen elementtinä ja osallistuu kulttuuriyhteistyöhön. Se toimii tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kulttuuriasioista vastaavan erikoissuunnittelijan kanssa ja tukee hänen työtään. Kulttuuritoimikunta valmistelee maakuntahallitukselle kulttuuriin liittyviä asioita sekä osana liiton kumppanuustyötä vastaa Kulttuurifoorumin toteutuksesta. Toimikunta osallistuu aktiivisesti myös maakuntastrategian laadintaan ja toteuttamisen seurantaan.

Kulttuuritoimikunta on asiantuntijatoimielin, jonka tehtävänä on vahvistaa varsinaissuomalaista kulttuuri-identiteettiä ja modernin maakuntahengen kehittymistä. Se vastaa Varsinais-Suomen kulttuuristrategian Luova Varsinais-Suomi 2025 toteutuksesta ja seurannasta. Tavoitteiden saavuttamiseksi kulttuuritoimikunta päivittää ja määrittelee toimikaudellaan kulttuuristrategiaan perustuen maakunnan kulttuuriohjelman (toiminnan kärjet) ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka sisältävät yleisen kulttuuritoiminnan lisäksi myös kulttuuri- ja luovan alan yrittäjyyden, kulttuurimatkailun ja kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviä toimia. Tarvittaessa toimikunta voi osallistua Varsinais-Suomen liitossa vireillä olevien kulttuurialan hankkeiden ja rahoituspäätösten valmisteluun.

Vuosittain kulttuuritoimikunta valmistelee maakuntahallitukselle maakunnan kulttuuripalkinnon, Aurora-mitalin myöntämisen. Aurora-mitali myönnetään Varsinais-Suomen tieteen, taiteen tai muun kulttuurityön alalla ansiokkaasti toimineelle henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle.

Kulttuuritoimikunnan jäsenet edustavat alueen seutukuntia, taide- ja kulttuurialan oppilaitoksia, alueen kotiseutu- ja museotoimijoita sekä kulttuurimatkailua. Kulttuuritoimikunnan puheenjohtajana kaudella 2017–2021 toimii Henri Terho (erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus). Toimikunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii Varsinais-Suomen liiton kulttuuriasioista vastaava erikoissuunnittelija.

Maakuntahallitus asettaa kulttuuritoimikunnan kaudelle 2021-2025 kokouksessaan 20.12.2021.

Katri Koivisto

Katri Koivisto

erikoissuunnittelija

+358 (0)400 251 771