Siirry sisältöön
Haku

Kulttuuritoimikunta huolehtii alueen taiteen ja kulttuurin edunvalvonnasta kansallisella tasolla, vahvistaa kulttuuria alueen kehittämisen elementtinä ja osallistuu kulttuuriyhteistyöhön. Se toimii tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kulttuuriasioista vastaavan erikoissuunnittelijan kanssa ja tukee hänen työtään. Kulttuuritoimikunta valmistelee maakuntahallitukselle kulttuuriin liittyviä asioita sekä osana liiton kumppanuustyötä vastaa Kulttuurifoorumin toteutuksesta. Toimikunta osallistuu aktiivisesti myös maakuntastrategian laadintaan ja toteuttamisen seurantaan.

Kulttuuritoimikunta on asiantuntijatoimielin, jonka tehtävänä on vahvistaa varsinaissuomalaista kulttuuri-identiteettiä ja modernin maakuntahengen kehittymistä. Se vastaa Varsinais-Suomen kulttuuristrategian Luova Varsinais-Suomi 2025 toteutuksesta ja seurannasta. Tavoitteiden saavuttamiseksi kulttuuritoimikunta toteuttaa toimenpiteitä, jotka sisältävät yleisen kulttuuritoiminnan lisäksi myös kulttuuri- ja luovan alan yrittäjyyden, kulttuurimatkailun ja kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviä toimia. Tarvittaessa toimikunta voi osallistua Varsinais-Suomen liitossa vireillä olevien kulttuurialan hankkeiden ja rahoituspäätösten valmisteluun.

Vuosittain kulttuuritoimikunta valmistelee maakuntahallitukselle maakunnan kulttuuripalkinnon, Aurora-mitalin myöntämisen. Aurora-mitali myönnetään Varsinais-Suomen tieteen, taiteen tai muun kulttuurityön alalla ansiokkaasti toimineelle henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle.

Kulttuuritoimikunnan jäsenet edustavat alueen seutukuntia, taide- ja kulttuurialan oppilaitoksia, alueen kotiseutu- ja museotoimijoita sekä kulttuurimatkailua. Kulttuuritoimikunnan puheenjohtajana toimii Taina Myllynen. Toimikunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii Varsinais-Suomen liiton kulttuuriasioista vastaava erikoissuunnittelija.

Backman, Tiina, projektipäällikkö, Yrityssalo
Ödling-Rinne Hanna, kulttuurisihteeri, kuntaedustaja, Turunmaa
Jalava Mari, museonjohtaja, kuntaedustaja, Vakka-Suomi
Laakso Pekka, musiikin suunnittelijaopettaja, esiintyvä taiteilija, kuntaedustaja, Salon seutu
Lundström Marie-Sofie, biträdande professor i konstvetenskap, oppilaitosedustaja, Åbo Akademi
Meska Sanna, toiminnanjohtaja, taiteen vapaan kentän edustaja
Mistola Salla, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus
Myllynen Taina, kulttuurisihteeri, kuntaedustaja, Loimaan seutu
Parkkola Timo, koulutusjohtaja, oppilaitosedustaja, HUMAK
Rautjoki Ville-Matti, apulaisintendentti, alueellinen vastuumuseo, Turun museokeskus
Richardson John, musiikkitieteen professori, oppilaitosedustaja, Turun yliopisto
Rosenlöf Anna-Mari, erityisasiantuntija, kulttuurihyvinvointi, Turun AMK
Sara Tuomas, tapahtuma- ja luovan alan yrittäjä
Sjöström Anne, museotoimenjohtaja, Turun seutu
Vahvaselkä Jussi, teatterin luova johtaja, kapellimestari, säveltäjä

Katri Koivisto

Katri Koivisto

erikoissuunnittelija

+358 40 025 1771