Siirry sisältöön
Haku

Viherrakennetyön tavoitteet

Varsinais-Suomen viherrakennetyö 2023 koostuu useasta toisiinsa liittyvästä työstä. Viherrakennetyön kokonaisuuteen kuuluvat luonnon monimuotoisuuden lisäksi virkistysteema ja kaupunkiseudun viherrakenneanalyysi, mietintö biotaloudesta sekä Varsinais-Suomen alueen kuntien viherrakenteen hoidon, kehittämisen ja ylläpidon nykytila-analyysi.

Viherrakennetyön kaavio

Varsinais-Suomen viherrakennetyö tarinakarttana

Varsinais-Suomen viherrakenneselvityksen monimuotoisuusosio antaa nykyisin saatavilla olevien tietojen perusteella mahdollisimman kattavan kuvan Varsinais-Suomen uhanalaisten luontotyyppien esiintymistä sekä suosituksia niiden suojelun ja ennallistamisen lisäämiseksi.

Varsinais-Suomen alueen kuntien viherrakenteen hoidon, kehittämisen ja ylläpidon nykytila-analyysi kokoaa yhteen kuntien toimintamallit, hyvät käytänteet, haasteet sekä eroavaisuudet alueen toiminnoissa.

Mietintö biotaloudesta Varsinais-Suomessa on tehty osaksi Varsinais-Suomen viherrakennekokonaisuutta. Biotalouden näkökulmana on teeman kokonaisvaltainen kehittäminen ohjelmatöiden mm. maakuntastrategian ja sitä toteuttavissa ohjelmien kautta sekä tilannetietojen ja toimintaympäristön tulkitseminen ja soveltaminen osana maakunnan kokonaisvaltaista suunnittelua niin aluekehityksessä, edunvalvonnassa kuin maankäytön suunnittelussakin.

Ota yhteyttä

Timo Juvonen

Timo Juvonen

erikoissuunnittelija, ympäristö ja merialuesuunnittelu

+358 40 829 5543

Arttu Koskinen

kaavasuunnittelija

+358 40 669 1186

Kristina Karppi

erikoissuunnittelija, yhdyskuntatekniikka ja luonnonvarat

+358 40 779 0481