Siirry sisältöön
Haku

Tietoa tuotetaan suunnattomat määrät, mutta miten se saadaan mahdollisimman monien käyttäjien hyödynnettäväksi? Avoimen tiedon verkoston tavoitteena on tiedon mahdollisimman avoin saatavuus lounaisessa Suomessa. Tärkeinä päämäärinä ovat alueen kehittämisen ja päätöksenteon tietoperustan vahvistaminen, kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja liiketoiminnan edellytysten parantaminen.

Verkosto edistää laajasti paikkatietojen ja avoimen datan hyötykäyttöä, jolloin esimerkiksi kansalaiset ja yritykset voivat vapaasti hyödyntää avoimia tietoaineistoja omassa toiminnassaan. Avoimen tiedon verkosto tukee Varsinais-Suomen maakuntastrategian päätoimenpidettä kumppanuusfoorumia, jonka perustana ovat ihmiset ja tieto. Datan avoimuus on tulevassa digitalisoituneessa yhteiskunnassa tärkeässä roolissa, ja avoin data tulee olemaan keskeinen raaka-aine ja arvonlisäyksen lähde. Avoimen datan kansantaloudellista merkitystä kuvaa esimerkiksi VTT:n selvitys, jonka mukaan liikennetietoa tarjoavat Trafin tietokannat tuovat Suomen kansantalouteen jopa 100 miljoonan euron vuotuisen arvonlisän.

Verkoston keskiössä ovat Lounaistieto, Turun kaupunki ja Turku Science Park Oy, ja mukana on edustajia alla luetelluista organisaatioista. Verkostoon ovat tervetulleita mukaan kaikki aihepiiristä kiinnostuneet, kuten kuntien ja muun julkishallinnon sekä oppilaitosten ja yhdistysten edustajat, yrittäjät ja sovelluskehittäjät. Keskustelua käydään verkoston tapaamisissa sekä Slackissä, joihin voit pyytää pääsyä yhteyshenkilöiltä. Yhteistyötä tehdään avoimen datan toimijoiden kanssa myös kansallisella tasolla. Verkosto järjestää myös yleisölle avoimia tilaisuuksia, joiden teemat liittyvät datan avoimuuteen ja hyödyntämiseen sekä avoimen lähdekoodin sovelluskehitykseen. Yleisötilaisuuksista viestitään mm. Meetupissa. Toiveita yleisötilaisuuksien sisällöstä voi ehdottaa verkostolle.

Avoimen tiedon keskeinen jakelukanava lounaisessa Suomessa on Varsinais-Suomen liiton yhteydessä toimiva aluetietopalvelu Lounaistieto, joka tarjoaa avointa dataa dataportaalissa, visualisoi paikkatietoaineistoja karttapalvelussa ja tarjoaa maakunnan tilaa kuvaavaa tietoa tilastoanalyysiosiossa.

Turun kaupunki, Avoimen datan asiantuntija Arvi Leino, arvi.leino@turku.fi, p. 050 558 9792
Turku Science Park Oy, Asiakkuuspäällikkö Timo Huttunen, timo.huttunen@turkubusinessregion.com, p. 040 719 2335

Lounaistieto / Varsinais-Suomen liitto
Korkeakoulukumppani / Turun kuusi korkeakoulua yritysrajapinnassa
Turun yliopisto
Turun ammattikorkeakoulu
Åbo Akademi
Lingsoft
Varsinais-Suomen Yrittäjät
HANDATA-projekti
Jokojo Oy

Ota yhteyttä!

Maiju Kärnä

Maiju Kähärä

verkostokoordinaattori

+358 (0)40 528 7547

Antti Vasanen

Antti Vasanen

tietopalvelupäällikkö

+358 (0)50 410 2294