Siirry sisältöön
Haku
taimia

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE) käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin kehittämis- kokeilu- ja selvityshankkeisiin. Rahoituksen tarkempi kohdentuminen ja valintakriteerit määritetään aina hakuilmoituksissa.

Rahoitusta alueen kestävään kasvuun ja elinvoiman tukemiseen, hae pe 8.3.2024 klo 15.00 mennessä

Äkillisen rakennemuutoksen rahoituksessa on avoinna jatkuva haku:

Rahoitusta Vakka-Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toteuttamiseen – Varsinais-Suomen liitto (varsinais-suomi.fi)

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseksi, toiminta on voittoa tavoittelematonta, kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä ja tuettavat investoinnit hyödyttävät alueen kehittämistä yhtä toimijaa laajemmin.

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi ja riittävät edellytykset toiminnan jatkuvuudesta huolehtimiseksi. Tuen saajina voivat olla esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, urheiluseurat, ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. Jos kyse on yhteishankkeesta, kaikkien hakijoiden on täytettävä tuen saajalle asetetut edellytykset. Varsinais-Suomen liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Rahoitus on pääsääntöisesti pienimuotoista. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista, äkillisen rakennemuutoksen hankkeissa tuki voi olla 80 %. Tukea myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Rahoituksen hakeminen

Rahoitusta saaneet hankkeet

Lisätietoja

Petteri Partanen

Petteri Partanen

elinkeinopäällikkö

+358 40 776 0630

Tarja Nuotio

Tarja Nuotio

aluekehitysjohtaja

+358 40 506 3715

Kirsi Niemi

maksatustarkastaja

+358 40 584 0213