Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomi on koulutusmaakunta, joka kouluttaa osaajia myös muun Suomen ja Euroopan tarpeisiin. Maakunnan vahvuutena on korkeatasoinen ja laaja-alainen koulutustarjonta. Turussa sijaitsee kaksi yliopistoa, suomenkielinen Turun yliopisto ja ruotsinkielinen Åbo Akademi. Maakunnassa toimii myös neljä ammattikorkeakoulua: Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Diakonia ammattikorkeakoulu. Turun ammattikorkeakoululla on toimipiste myös Salossa. Lisäksi Varsinais-Suomessa toimii 16 ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjää ja oppilaitokset sijaitsevat eri puolilla maakuntaa.

10 000
uutta opiskelijaa vuosittain

Osaamiseen ja koulutukseen liittyvän maakunnallisen yhteistyön osalta keskeinen toimija on maakunnan yhteistyöryhmän alainen koulutusjaosto. Koulutusjaosto toimii neuvoa-antavana ja koordinoivana valmistelufoorumina erityisesti maakunnan toisen asteen ja korkea-asteen koulutusta koskevissa asioissa.

Koulutusjaosto käsittelee ajankohtaisia osaamiseen ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä, tekee aloitteita esimerkiksi edunvalvonnan suhteen sekä järjestää muun muassa Ennakointiakatemian kanssa yhteistyössä tilaisuuksia ja webinaareja ajankohtaisista aiheista. Koulutusjaosto toimii myös Ennakointiakatemian ohjausryhmänä.

Ennakointi

Maakuntien liitoilla on lakisääteinen vastuu koulutustarpeiden pitkän ja keskipitkän aikavälin ennakoinnista ja sen organisoinnista alueellaan. Varsinais-Suomessa tämä organisoituminen tapahtuu Ennakointiakatemia-yhteistyön puitteissa. Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on eri ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa.

Verkostossa ovat mukana Turun AMK, Turun yliopisto, toisen asteen ammatillista koulutusta edustavia oppilaitoksia, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen yrittäjät ja Turun kauppakamari. Ennakointiakatemia-yhteistyö perustuu kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen sekä yhteiseen toimintabudjettiin. Lisäksi osaamisen ja koulutuksen ennakointia erityisesti valmistavan teknologiateollisuuden piirissä edistää ”Älykäs ennakointi-kestävä kasvu” -hanke (ESR).

Jatkuva oppiminen

Osaamiseen ja kolutukseen liittyvää työskentelyä määrittää keskeisesti jatkuvan oppimisen politiikkalinjaukset. Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko elämänkaaren aikaista, eri elämänalueille ulottuvaa oppimista. Jatkuvan oppimisen uudistus sisältyy Suomen hallitusohjelmaan ja sen toteutus jatkuu yli nykyisen hallituskauden. Uudistuksessa tarkastellaan mm. koulutuksen tarjontaa, rahoitusta ja opintojen aikaista toimeentuloa. Uudistuksen linjaukset valmistuivat vuoden 2020 lopussa. Jatkuvan oppimisen uudistuksessa tarkastellaan kokonaisuutena työikäisten osaamista, koulutustarjontaa, toimeentuloa ja työelämän tarpeita.

Maakunnan osaamisen ja kilpailukyvyn eteen tehdään työtä kattavasti myös monilla muilla foorumeilla.

Ota yhteyttä!

Esa Högblom

erikoissuunnittelija

+358 40 776 0310

Lisää sosiaalisessa mediassa

Varsinais-Suomen ennakointiakatemia