Siirry sisältöön
Haku

Pohjoinen kasvuvyöhyke kokoaa Etelä-Suomen 12 merkittävää kaupunkia ja viisi maakuntaa yhteistyöverkostoksi. Varsinais-Suomen liiton lisäksi maakunnasta ovat mukana Turun, Salon ja Uudenkaupungin kaupungit. Yhteistyöverkostoa koordinoi Turun kaupunki.

Pohjoinen kasvuvyöhyke kulkee Tukholmasta Turun ja Helsingin kautta Pietariin saakka ja yhdistää Skandinavian ja Venäjän markkina-alueet toisiinsa EU:n määrittelemää TEN-T ydinverkkokäytävää pitkin.

Pohjoinen kasvuvyöhyke on keskeinen Suomen ulkomaankaupan, sujuvan logistiikan ja kansainvälisten investointien kannalta – vyöhykkeen osuus Suomen euromääräisestä viennistä on yli 60 prosenttia.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen strategisen yhteistyöverkoston tavoitteena on kokonaisvaltainen kehittäminen yli hallinnollisten rajojen siten, että kasvuvyöhyke linkittää kaupunkiseutuja laajemmaksi työssäkäynti- ja talousalueeksi ja edistää valtakunnallista, kansainvälistä ja alueellista talouskasvua ja kilpailukykyä.

Verkostoyhteistyön tavoitteena on kansainvälisten yhteyksien parantaminen ja yhteistyön tiivistäminen yli Suomen rajojen. Kansainvälinen kilpailu käydään osaajista ja yrityksistä, ja parempi logistinen saavutettavuus ja kytkeytyminen suurempiin työmarkkina-alueisiin vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja elinvoimaa. Vyöhykekehittäminen on kansallisen kilpailukyvyn kehittämistä, ja tavoitteena on vahvistaa myös Pohjoisen kasvuvyöhykkeen ja valtion välistä yhteistyötä.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteisesti edistettäviä teemoja ovat sisäinen ja ulkoinen saavutettavuus, logistinen toimivuus ja sujuvat pendelöintiratkaisut. Näillä vahvistetaan vyöhykkeen elinvoimaa ja houkuttelevuutta työssäkäynti-, investointi-, yritys- ja matkailualueena. Verkosto voi edistää jäsentensä yhteistyötä myös näillä alueilla.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

Malla Rannikko-Laine

Malla Rannikko-Laine

vt. edunvalvontajohtaja

+ 358 40 721 3429