Siirry sisältöön
Haku

Suunnittelu

Suunnittelun tavoitteena on kehittää ja ohjata alue- ja yhdyskuntarakennetta ja luontoympäristöä, kohti toimivaa, kestävää ja viihtyisää elinympäristöä ja monimuotoista luontoa. Suunnittelussa huomioidaan niin ekologiset, taloudelliset kuin sosiaaliset ja kulttuurilliset arvot. Työtä tehdään maakuntakaavoituksella, liikennejärjestelmäsuunnittelulla ja merialuesuunnittelulla yhteistyössä kuntien ja sidosryhmien kanssa.