Siirry sisältöön
Haku

Suunnittelu

Suunnittelun tavoitteena on kehittää ja ohjata alue- ja yhdyskuntarakennetta ja luontoympäristöä, kohti toimivaa, kestävää ja viihtyisää elinympäristöä ja monimuotoista luontoa. Suunnittelussa huomioidaan niin ekologiset, taloudelliset kuin sosiaaliset ja kulttuurilliset arvot. Työtä tehdään maakuntakaavoituksella, liikennejärjestelmäsuunnittelulla ja merialuesuunnittelulla yhteistyössä kuntien ja sidosryhmien kanssa.

Moottoritie Moottoritie
Liikenne­järjestelmätyö
Varsinais-Suomen liitto vastaa maakunnan ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyöstä. Tutustu liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja työtä ohjaaviin suunnitelmiin sekä yhteistyöhön.
Liikenne­järjestelmätyö
Merialue­suunnittelu
Merialuesuunnittelu tukee merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön …
Merialue­suunnittelu
Ajankohtaiset ja selvitykset
Suunnitelmien tavoitetilaa osoitetaan maakuntakaavoissa, liikennejärjestelmätyön tavoitteissa sekä merialuesuunnitelmassa. Yhteistyötä tehdään useiden kumppanuusverkostojen kautta. Yhdyskuntarakenteen suunnittelun, …
Ajankohtaiset ja selvitykset