Siirry sisältöön
Haku

Suunnittelu

Suunnittelun tavoitteena on kehittää ja ohjata yhdyskuntarakennetta ja luontoympäristöä, kohti toimivaa, kestävää ja viihtyisää elinympäristöä ja monimuotoista luontoa. Suunnittelussa huomioidaan niin ekologiset, taloudelliset kuin sosiaaliset ja kulttuurilliset arvot. Eri yhteistyötapojen lisäksi työtä toteutetaan maakuntakaavoituksen, liikennejärjestelmäsuunnittelun ja merialuesuunnittelun kautta.

Moottoritie Moottoritie
Liikenne­järjestelmätyö
Varsinais-Suomen liitto vastaa maakunnan ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyöstä. Tutustu liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja työtä ohjaaviin suunnitelmiin sekä yhteistyöhön.
Liikenne­järjestelmätyö
Merialue­suunnittelu
Merialuesuunnittelu tukee merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön …
Merialue­suunnittelu
Aluesuunnittelu
Suunnitelmien tavoitetilaa osoitetaan maakuntakaavoissa, liikennejärjestelmätyön tavoitteissa sekä merialuesuunnitelmassa. Yhteistyötä tehdään useiden kumppanuusverkostojen kautta. Yhdyskuntarakenteen suunnittelun, …
Aluesuunnittelu