Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomen maakuntastrategian toteutumista seurataan usein eri tavoin. Seuranta antaa tietoa paitsi toimenpiteiden toteutumisesta ja tuloksista, myös varsinaissuomalaisten toimijoiden sitoutumisesta strategian yhteisiin tavoitteisiin.

Maakuntaohjelma- ja kumppanuustyön vuosikatsaukset

Varsinais-Suomen liiton sisäinen kumppanuustiimi kokoaa maakuntaohjelman edistymisestä joka vuosi katsauksen, joka arvioi toimenpiteiden edistymisen tilaa ja kerää yhteen kumppanuusverkostojen toiminnan tärkeimmät tulokset. Vuosikatsaukset annetaan maakuntahallitukselle tiedoksi.

Vuosikatsaus julkaistaan Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumilla ja siitä tiedotetaan sidosryhmille. Katsauksen tarkoitus on muistuttaa verkostojen työstä ja jakaa tietoa verkostojen välillä. Seurannalla on sidosryhmille ja maakuntastrategiatyötä tekeville merkittävä sitouttava ja motivoiva merkitys.

Kumppanuusbarometri

Kumppanuusbarometri on Varsinais-Suomen maakuntastrategian tavoitteiden toteutumisen tärkein seurantaväline. Se on maakunnan keskeisten toimijoiden keskuudessa vuosittain toteutettava verkkokysely, joka laaditaan maakuntastrategian arvokärkien ja tavoitteiden pohjalta. Se arvioi myös Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin toiminnan onnistumista.

Kumppanuusbarometri avulla tarkastellaan sekä maakunnan yleistä kehitystä että maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Yleistä kehitystä tarkastellaan maakuntastrategian tavoitteiden pohjalta laadituilla väittämillä, joiden paikkansapitävyyttä vastaajat arvioivat. Toimenpiteiden toteutumisastetta arvioidaan vastaavasti siten, että barometriin osallistuvat esittävät oman näkemyksensä kunkin toimenpiteen edistymisestä. Kaikissa kysymyksissä arvioidaan erikseen sekä kehityksen nykytilaa että tulevia kehitysodotuksia.

Maakuntaohjelmakausi 2022-2025

Ohjelmakaudella 2022-2025 kumppanuusbarometrin tulokset raportoidaan osana maakuntaohjelma- ja kumppanuustyön vuosikatsausta (materiaalit yllä).

Maakuntaohjelmakausi 2018-2021

Kumppanuusbarometri 2021: tuki kumppanuusajattelulle vahvaa

Kumppanuusbarometri 2020: kumppanuusviestintää halutaan lisää

Kumppanuusbarometri 2019: kumppanuusstrategialle jälleen vahva tuki

Kumppanuusbarometri 2018

Maakuntaohjelmakausi 2014-2017

Kumppanuusbarometri 2017

Kumppanuusbarometri 2016

Kumppanuusbarometri 2015

Kumppanuusbarometri 2014

Kysy lisää

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761

Antti Vasanen

Antti Vasanen

tietopalvelupäällikkö

+358 50 410 2294