Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomen maakuntastrategian toteutumista seurataan usein eri tavoin. Seuranta antaa tietoa paitsi toimenpiteiden toteutumisesta ja tuloksista, myös varsinaissuomalaisten toimijoiden sitoutumisesta strategian yhteisiin tavoitteisiin.

Maakuntaohjelma- ja kumppanuustyön vuosikatsaukset

Varsinais-Suomen liiton sisäinen kumppanuustiimi kokoaa maakuntaohjelman edistymisestä joka vuosi katsauksen, joka arvioi toimenpiteiden edistymisen tilaa ja kerää yhteen kumppanuusverkostojen toiminnan tärkeimmät tulokset. Vuosikatsaukset annetaan maakuntahallitukselle tiedoksi.

Vuosikatsaus julkaistaan Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumilla ja siitä tiedotetaan sidosryhmille. Katsauksen tarkoitus on muistuttaa verkostojen työstä ja jakaa tietoa verkostojen välillä. Seurannalla on sidosryhmille ja maakuntastrategiatyötä tekeville merkittävä sitouttava ja motivoiva merkitys.

Arvio kaudesta 2018-2021: kommentoi 30.9.2022 mennessä!

Aluekehittämislain mukaan maakuntaohjelmatyöstä on toteutettava arviointi ulkopuolisen toimesta ohjelmakauden aikana. Varsinais-Suomessa tämä lain tarkoittama arviointi toteutettiin syksyllä 2020 vertaisarviointina Kanta-Hämeen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntien kanssa. Muutaman kuukauden kestänyt, erittäin arvokas vertaisoppimisen prosessi keskittyi sidosryhmätoiminnan sekä ohjelman linjauksien ja logiikan tarkasteluun.

Vertaisarvioinnin lisäksi Varsinais-Suomen liitossa päädyttiin kokoamaan erillinen arviointi myös ohjelmakauden päätyttyä. Tässä arvioinnissa keskityttäisiin toimenpiteiden toteutumisen, vaikutusten sekä koordinaatio- ja verkostotyön tarkasteluun.

Valmistuneen arvioinnin tarkoitus on palvella erityisesti ohjelmatyötä koordinoivia toimijoita antamalla näkökulmaa päättyneen kauden toteutukseen. Onnistumisten ja haasteiden tunnistaminen auttaa kehittämään työskentelytapoja ja ohjelmatyötä jatkossa vaikuttavammaksi. Arvioinnista saatavaa tietoa käytetään myös oppimiseen ja uusia kokeiluja varten. Tämän lisäksi arviointi pyrkii tarjoamaan kaikille sidosryhmille ja kumppaneille katsauksen edellisen kauden toimintaan ja maalaamaan kaarta eri ohjelmakausien välille kauden 2022–2025 toteutusvaiheen ollessa jo käynnissä.

Luonnos arvionniksi annettiin sidosryhmien nähtäväksi ja kommentoitavaksi Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumissa 14.6. ja sitä on mahdollista täydentää 30.9.2022 saakka. Täydennetty asiakirja toimitetaan maakuntavaltuustolle joulukuussa 2022.

Kumppanuusbarometri

Kumppanuusbarometri on Varsinais-Suomen maakuntastrategian tavoitteiden toteutumisen tärkein seurantaväline. Se on maakunnan keskeisten toimijoiden keskuudessa vuosittain toteutettava verkkokysely, joka laaditaan maakuntastrategian arvokärkien ja tavoitteiden pohjalta. Se arvioi myös Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin toiminnan onnistumista.

Kumppanuusbarometri avulla tarkastellaan sekä maakunnan yleistä kehitystä että maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Yleistä kehitystä tarkastellaan maakuntastrategian tavoitteiden pohjalta laadituilla väittämillä, joiden paikkansapitävyyttä vastaajat arvioivat. Toimenpiteiden toteutumisastetta arvioidaan vastaavasti siten, että barometriin osallistuvat esittävät oman näkemyksensä kunkin toimenpiteen edistymisestä. Kaikissa kysymyksissä arvioidaan erikseen sekä kehityksen nykytilaa että tulevia kehitysodotuksia.

Kysy lisää

Salla-Maria Lauttamäki

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 (0) 40 520 0761

Antti Vasanen

Antti Vasanen

tietopalvelupäällikkö

+358 (0)50 410 2294