Siirry sisältöön
Haku

Kumppanuusvuosikatsaus 2020: hyvällä rytmillä kohti tulevaa

Varsinais-Suomessa kumppanuus on maakuntastrategiatyön toimintatapa ja vaikuttamismalli, joka toteuttaa Varsinais-Suomen arvoja yhteistyöstä, toimijoiden välisestä kunnioituksesta, avoimuudesta ja saavutettavuudesta sekä monenkeskisestä hyödystä. Kumppanuuden avulla toteutamme kuntien, oppilaitosten, yritysten, yhdistysten ja maakunnan liiton keskinäisessä yhteistyössä yhteiset tavoitteemme ja maakuntaohjelman 2018-2021 toimenpiteet.

Maakuntaohjelman toteutus on hyvässä vauhdissa

Voimassa olevan maakuntaohjelman 2018–2021 ja kumppanuuden työkaluna toimivat kumppanuusverkostot ja niiden toiminnan kokoava Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi. Kumppanuusfoorumilla toimivat 10 kumppanuusverkostoa ja 3 älykkään erikoistumisen työryhmää ovat kaikille avoimia aktiivisten toimijoiden ryhmiä, jotka vievät eteenpäin yhteisiä tavoitteita ja järjestävät kumppanuustapahtumia. Verkostojen teemat ovat: avoin tieto, osaaminen ja koulutus, ympäristö, kansainvälisyys, järjestöt, kulttuuri, luonnonvarat, matkailu, merialuesuunnittelu, lääke- ja terveysteknologia, ruokaketjut, sininen kasvu, saaristo- ja maaseutuasiat sekä liikenne.

Maakuntaohjelman toimenpiteiden toteutus kumppanuusverkostoissa on edennyt verkostojen yhteyshenkilöiden (Varsinais-Suomen liitossa ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa) tekemän arvion mukaan hyvin. Ohjelman 29 toimenpiteestä lähes kaikkien toteutuksen on arvioitu olevan vähintään valmisteluvaiheessa (asteikolla: ei toimenpiteitä / valmistelussa / käynnissä / vakiintunutta / valmis) vähintään yhdessä verkostossa. Kaikista toimenpiteistä 30 % on käynnissä ja yli 60 % on verkostojen yhteyshenkilöiden arvion mukaan jo osa vakiintunutta toimintaa.

Poikkeusoloista huolimatta työ kantaa tulosta

Vuoden 2020 aikana verkostoissa työskenneltiin hyvin aktiivisesti, vaikka koronapandemia ja sen tuomat poikkeusolot toivat työhön omat rasitteensa ja yhteistyö siirtyi tapaamisista sähköisille alustoille.

Vuoden aikana käynnistyi uusia hankkeita (esim. Digisaapas-hanke) ja useita tilaisuuksia järjestettiin webinaarien ja etäyhteyksien avulla (mm. lukuisia koronasta elpymiseen liittyvä tapahtumia). Uusia yhteistyötapoja ponnistettiin liikkeelle toimijoiden välille (esim. Ennakointiakatemia-nimen alla jatkuva laajan toimijaryhmän yhteistyö, kansainvälisten toimijoiden välinen vapaamuotoinen säännöllinen yhteydenpito, sekä ruokakehittäjien verkosto). Varsinais-Suomi liittyi mukaan kansainvälisiin kumppanuuksiin (Älykkään erikoistumisen ”Personalised Medicine” -kumppanuus) ja verkostoihin (ERIAFF). Useita tiekarttoja ja laajoja suunnitelmia valmistui (merialuesuunnitelma, liikennejärjestelmäsuunnitelmat, järjestöyhteistyön tiekartta, kulttuuriympäristöohjelma). Merkittävänä panostuksena on mainittava myös Varsinais-Suomen uuden maakuntastrategian valmistelu, joka käynnistyi syksyllä kumppanuusfoorumi-tapahtumassa.

Tutustu vuoden 2020 tuloksiin tarkemmin!

Tuki työlle vahva – kerro, miten voimme vielä parantaa!

Kumppanuustyöllä on Varsinais-Suomessa vahva tuki. Peräti 88 % vuosittaisen kumppanuusbarometri-kyselyyn vastanneista toimijoista oli vuoden 2020 päättyessä samaa mieltä väittämän ”Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella” kanssa. Barometrin pääviesti oli positiivinen, mutta kumppanuusviestintään toivotaan vahvistusta.

Nykyiseltä pohjalta onkin hyvä lähteä suunnittelemaan uutta ohjelmakautta ja sen toimintaa. Onko sinulla ajatuksia siitä, miten Kumppanuusfoorumin verkkosivuja tai kumppanuusfoorumitoimintaa voitaisiin kehittää? Kerro kehittämisideasi meille (sivu aukeaa lomakkeeseen)!

Lisätietoja

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761