Siirry sisältöön
Haku
suunnittelujohtaja esittelee kokousasiaa

Toimielinten kokoukset

Tapahtumakalenterista näet seuraavien kokousten ajankohdan.

Jos toimielimessä käytetään sähköistä kokoustyötilaa, saat linkin kokouksesta sähköpostiisi. Sinulla on oma käyttäjätunnus ja salasana työtilaan. Lisäksi voit hakea esityslistoja ja pöytäkirjoja julkisesta esityslistapöytäkirjahausta.

Vanhaa extranet-sivua ei enää päivitetä, mutta se on edelleen käytössä vanhoihin pöytäkirjoihin tutustumista varten.

Lomakkeet

Kun aloitat luottamustoimen Varsinais-Suomen liitossa, pyydämme sinua toimittamaan henkilötietosi liittoon palkkioiden maksua varten. Lisäksi pyydämme sinua toimittamaan verokortin vuosittain. Tarvitset lomakkeita myös matkalaskuja ja ansionmenetyskorvauksia varten.

Osa lomakkeista on verkkolomakkeita. Tunnistaudut verkkolomakkeille mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla. Pdf-lomakkeet vaativat toimiakseen ilmaisen Adobe Reader -ohjelmiston. Lataa tästä Adobe Reader-ohjelmiston uusin versio

Ilmoita henkilötietosi perustietolomakkeella. Jos et voi käyttää verkkolomaketta, käytä tulostettavaa lomaketta ja postita se Varsinais-Suomen liittoon. Jos henkilötietosi ovat jo muuten ajan tasalla, mutta haluat lähettää esimerkiksi verokorttisi tai salassapidettäviä tietojasi meille tietoturvallisesti, käytä muiden henkilötietojen lomaketta. Jos et toimita verokorttiasi meille vuosittain, ennakonpidätys on 60 %.

Lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen Visma Sign -lomakepalvelussa ei edellytä rekisteröitymistä palveluun vaikka rekisteröitymismahdollisuutta tarjottaisiin. Lomakkeet jäävät Varsinais-Suomen liiton sähköiseen arkistoon ja niitä käytetään luottamushenkilön perustamiseksi palkkahallintoon.

Kokouspalkkiot ja ansionmenetyksen korvaaminen

Liitto maksaa toimielinten kokouksista luottamushenkilöille palkkiota. Maksamme palkkiot neljä kertaa vuodessa ja toimitamme palkkalaskelmat verkkopalkkalaskelmina (CGI). Saat korvausta, jos luottamustoimen hoitaminen aiheuttaa säännöllisen työajan ansionmenetystä.

Lue lisää palkkioista ja korvauksista hallintosäännöstä.

Hallintosääntö 146-147 §

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista tämän luvun 138 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärän päättää maakuntahallitus.

Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus siitä.

Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään tätä tarkoitusta varten maakuntahallituksen päättämän tuntikorvauksen mukainen tunnilta.

Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksista. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä 1 momentissa on määrätty.

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.

Matkalaskut

Saat kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista liitolta korvausta matkakustannuksista. Korvaus voi sisältää päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa. Korvauksissa sovelletaan kunnallista yleistä virkaehtosopimusta (KVTES).

Kysyttävää palkkioista?

Jonna Miettinen

Jonna Miettinen

talousassistentti

+358 40 1455 868