Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomen monipuolisesta luonnosta löydät perinteistä maaseutumaisemaa polveilevine jokilaaksoineen sekä tuhansien saarten Saaristomeren, puhumattakaan arvokkaista kulttuuriympäristöistämme. Maakunnassa toimii lukuisia ympäristö- ja luontoaiheisia verkostoja, joissa toimijat työskentelevät eri tavoin puhtaan ympäristön puolesta. Tutustu niistä muutamiin:

Ympäristö Nyt

Ympäristö Nyt on Lounais-Suomen oma ympäristöpalvelu, joka toimii alueellisen yhteistyön foorumina ja tiedon jakajana. Palvelu tarjoaa ajankohtaista tietoa ympäristöasioista alueellisesta näkökulmasta: uutisia, tilaisuuksia, rahoituksia, työkaluja ympäristötyöhön sekä tietoa ympäristön tilasta. Palvelu tarjoaa myös alueen toimijoille kanavan viestiä toiminnastaan ja tilaisuuksistaan. Ympäristö Nyt -verkkopalvelun lisäksi tietoa viestitään uutiskirjeen ja somekanavien kautta. Ympäristö Nyt -palvelua ylläpitää Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto kokoaa yhteen alueen vapaaehtoistoimijoita, asiantuntijatietoa ja materiaalia. Tavoitteena on luoda aktiivinen verkosto, jonka kautta vapaaehtoistoimijat ja yhdistykset löytävät toisensa ja voivat jakaa kokemuksiaan ja tietoa vesiensuojeluun liittyen. Vesistökunnostusverkostoa vetää Valonia ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry.

Vaikuta vesiin Nyt

”Vaikuta vesiin Nyt” on tietolähde kaikille vesiasioista kiinnostuneille. Vesi ja vesien tilaan vaikuttavat asiat ovat osa jokaisen arkea. Sivusto kertoo, miten voit omalta osaltasi vaikuttaa vesien tilaan, sekä välittää tietoa vesiensuojelusta ja muista vesiasioista. Sivuston tuottaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vesiviestintätiimi.

Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristöllä on tärkeä tehtävä paikallisen identiteetin luojana ja eri aikakausien kerrostumia on syytä säilyttää. Parhaimmillaan ympäristö on viihtyisä, elinvoimainen, turvallinen ja kaunis. Varsinais-Suomen maakunnallinen kulttuuriympäristöohjelma laadittiin ensimmäisen kerran vuonna 1994 ja sitä on sen jälkeen päivitetty kahdesti. Lisäksi ohjelman toimenpiteiden toteutumista seurataan viiden vuoden välein ja seurannan pohjalta laaditaan aina uudet tavoitteet. Kulttuuriympäristöohjelma tarjoaa tietoa sekä ohjaa kulttuuriympäristön hoitoa, säilyttämistä ja kehittämistä. Ohjelma on apuna päätöksenteossa ja kuntien rakennetun ympäristön suunnittelussa.

Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöohjelman päivitystä koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmä eli KULTU, johon kuuluu edustajia kulttuuriympäristön hoidon parissa työskentelevistä alueellisista organisaatioista sekä eri kuntien edustajia. Ryhmä toimii myös valmistelu-, keskustelu- ja tiedonvälitysfoorumina erilaisissa ajankohtaisissa kulttuuriympäristön hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Lounais-Suomen metsäohjelma

Varsinais-Suomen metsiä kehitetään kokonaisvaltaisesti Lounais-Suomen metsäohjelman kautta. Ohjelman tavoitteena on metsien aktiivinen kestävä hoito ja se, että metsien käyttö lisää niin hyvinvointia kuin elinvoimaisuuttakin. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat resurssitehokas ja kestävä metsänhoito, talousmetsien luonnonhoidon ja metsien monimuotoisuuden edistäminen, metsien fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden parantaminen ja uusien elinkeino- ja tuotantoratkaisuiden kehittäminen.

Metsäohjelmaa toteutetaan kolmen toimeenpanoryhmän kautta, joiden teemat ovat metsä, ympäristö ja metsien muu käyttö sekä tiedonkulkua edistävä viestintä ja yhteistyö -toimeenpanoryhmä. Toimeenpanoryhmät edistävät metsäohjelman kärkihankkeita ja soveltuvin osin järjestävät yhteistyötilaisuuksia niiden toteuttamiseen. Alueellisen metsäohjelmaan ja yhteistyöhön voi tutustua Metsäkeskuksen sivuilla. Tutustu myös Varsinais-Suomen Helmikunnat-hankkeeseen, joka 7 varsinaissuomalaisen kunnan yhteinen luonnonhoitohanke.

Ympäristökasvatus

Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkosto kokoaa yhteen maakunnan ympäristökasvatustoimijoita ja asiantuntijoita. Verkoston kautta alueen toimijat löytävät toisensa, voivat jakaa tietoa, osaamista ja tiivistää yhteistyötä ympäristökasvatukseen liittyvissä asioissa. 

Verkoston toiminta kattaa laajasti eri aihealueita (mm. luonnon monimuotoisuus, lähivedet, jätteet sekä energia ja ilmasto). Yhteisten ympäristökasvatushankkeiden ideointi ja toteutus sekä viestintä on myös keskeistä verkoston toiminnassa. Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja lisäksi yhteistyössä jäsenten kanssa järjestetään tapahtumia, koulutuksia ja vierailuja pari kertaa vuodessa. Verkostoa koordinoi Valonia ja sen toiminta on kaikille avointa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen alla olevan linkin kautta. 

Lounais-Suomessa tehdään aktiivista yhteistyötä Satakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän kanssa muun muassa yhteisen alueellisen Kehrä-uutiskirjeen ja Facebook-ryhmän muodossa. Lisäksi yhteistyötä on tehty muun muassa Koulujemme lähivedet -verkoston sekä erilaisten hankeyhteistöiden kautta.  

Ota yhteyttä!

Luonto- ja kulttuuriympäristöt

Virpi Mamia

maakunta-arkkitehti (kaavoituspäällikkö)

+358 40 631 2868

Lisää sosiaalisessa mediassa

Ymparisto Nyt Twitterissä