Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomen monipuolisesta luonnosta löydät perinteistä maaseutumaisemaa polveilevine jokilaaksoineen sekä tuhansien saarten Saaristomeren, puhumattakaan arvokkaista kulttuuriympäristöistämme. Maakunnassa toimii lukuisia ympäristö- ja luontoaiheisia verkostoja, joissa toimijat työskentelevät eri tavoin puhtaan ympäristön puolesta. Tutustu niistä muutamiin:

Ympäristö Nyt

Ympäristö Nyt on Lounais-Suomen ympäristöyhteistyön palvelu, jonka ytimenä on Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteinen ympäristöohjelma. Palvelu tarjoaa ajankohtaista tietoa alueen ympäristöasioista. Ympäristöohjelmaa toteutetaan monipuolisen yhteistyön kautta muun muassa Haasteareenalla. Areenalla jaetaan hyviä ympäristökäytäntöjä ja omalla esimerkillä haastetaan toisia toimijoita mukaan toteuttamaan ympäristötekoja. Haasteareena on mainio paikka oppia kumppaneilta ja jakaa hyviä käytäntöjä. Ympäristö Nyt -palvelua ylläpitää Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto kokoaa yhteen alueen vapaaehtoistoimijoita, asiantuntijatietoa ja materiaalia. Tavoitteena on luoda aktiivinen verkosto, jonka kautta vapaaehtoistoimijat ja yhdistykset löytävät toisensa ja voivat jakaa kokemuksiaan ja tietoa vesiensuojeluun liittyen. Vesistökunnostusverkostoa vetää Valonia ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry.

Vaikuta vesiin Nyt

”Vaikuta vesiin Nyt” on tietolähde kaikille vesiasioista kiinnostuneille. Vesi ja vesien tilaan vaikuttavat asiat ovat osa jokaisen arkea. Sivusto kertoo, miten voit omalta osaltasi vaikuttaa vesien tilaan, sekä välittää tietoa vesiensuojelusta ja muista vesiasioista. Sivuston tuottaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vesiviestintätiimi.

Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristöllä on tärkeä tehtävä paikallisen identiteetin luojana ja eri aikakausien kerrostumia on syytä säilyttää. Parhaimmillaan ympäristö on viihtyisä, elinvoimainen, turvallinen ja kaunis. Varsinais-Suomen maakunnallinen kulttuuriympäristöohjelma laadittiin ensimmäisen kerran vuonna 1994 ja sitä on sen jälkeen päivitetty kahdesti. Lisäksi ohjelman toimenpiteiden toteutumista seurataan viiden vuoden välein ja seurannan pohjalta laaditaan aina uudet tavoitteet. Kulttuuriympäristöohjelma tarjoaa tietoa sekä ohjaa kulttuuriympäristön hoitoa, säilyttämistä ja kehittämistä. Ohjelma on apuna päätöksenteossa ja kuntien rakennetun ympäristön suunnittelussa.

Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöohjelman päivitystä koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmä eli KULTU, johon kuuluu edustajia kulttuuriympäristön hoidon parissa työskentelevistä alueellisista organisaatioista sekä eri kuntien edustajia. Ryhmä toimii myös valmistelu-, keskustelu- ja tiedonvälitysfoorumina erilaisissa ajankohtaisissa kulttuuriympäristön hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Ympäristökasvatus

Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkosto kokoaa yhteen maakunnan ympäristökasvatustoimijoita ja asiantuntijoita. Verkoston kautta alueen toimijat löytävät toisensa, voivat jakaa tietoa, osaamista ja tiivistää yhteistyötä ympäristökasvatukseen liittyvissä asioissa. 

Verkoston toiminta kattaa laajasti eri aihealueita (mm. luonnon monimuotoisuus, lähivedet, jätteet sekä energia ja ilmasto). Yhteisten ympäristökasvatushankkeiden ideointi ja toteutus sekä viestintä on myös keskeistä verkoston toiminnassa. Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja lisäksi yhteistyössä jäsenten kanssa järjestetään tapahtumia, koulutuksia ja vierailuja pari kertaa vuodessa. Verkostoa koordinoi Valonia ja sen toiminta on kaikille avointa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen alla olevan linkin kautta. 

Lounais-Suomessa tehdään aktiivista yhteistyötä Satakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän kanssa muun muassa yhteisen alueellisen Kehrä-uutiskirjeen ja Facebook-ryhmän muodossa. Lisäksi yhteistyötä on tehty muun muassa Koulujemme lähivedet -verkoston sekä erilaisten hankeyhteistöiden kautta.  

Ota yhteyttä!

Aleksis Klap

erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia

+358(0)40 7213 137

Virpi Mamia

maakunta-arkkitehti (kaavoituspäällikkö)

+358 40 631 2868