Siirry sisältöön
Haku

Merialuesuunnittelu tukee merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Merialuesuunnittelussa tarkastellaan eri käyttömuotojen tarpeita ja sovitetaan niitä yhteen. Tarkasteltavia aloja ovat energiantuotanto, meriliikenne, meriteollisuus, kalastus ja vesiviljely, matkailu ja virkistys, sinisen bioteknologia ja kaivannaiset. Tarkastelussa on myös merellinen kulttuuriperintö sekä meriympäristön ja -luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Maanpuolustuksen tarpeet otetaan suunnittelussa huomioon.

Suomen ensimmäinen, aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen Suomen merialuesuunnitelma 2030 valmistui loppuvuonna 2020, jolloin se myös hyväksyttiin rannikon maakuntien liittojen valtuustoissa.

Merialuesuunnitelma on laadittu rannikon maakuntien liittojen toimesta laajassa ja hyvähenkisessä yhteistyössä ympäristöministeriön, Ahvenanmaan ja merellisten asiantuntijoiden, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Suunnitelma on valmisteltu kolmessa osassa ottaen huomioon alueelliset erityispiirteet. Laaditut kolme merialuesuunnitelmaa muodostavat yhden kokonaisuuden, Suomen merialuesuunnitelman.

Suunnittelualueet ja niistä vastaavat maakuntien liitot

Suomen ensimmäinen merialuesuunnittelukierros on ollut käynnissä vuosina 2017–2021. Toinen suunnittelukierros toteutuu vuosina 2022–2027.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

Mari Pohja-Mykrä

Suomen merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori

+358 41 550 8442

Heikki Saarento

Heikki Saarento

suunnittelujohtaja

+358 40 720 3056