Siirry sisältöön
Haku

Havsplaneringen stödjer hållbar utveckling och tillväxt inom olika användningsformer av havsområden och hållbar användning av naturresurser. Likaså främjar den förbättrande av havsmiljöns tillstånd.

Inom havsplanering betraktas och samordnas behov av olika användningsformer. Branscher som ingår i planeringen är bland annat energiproduktion, sjötrafik, sjöindustri, fiskeri och vattenodling, turism och rekreation, blå bioteknologi och mineral. Därtill fäster man uppmärksamhet vid det havsnära kulturarvet samt bevarande, skydd och förbättring av havsmiljö och -natur. Även behoven av landets försvar beaktas i planeringen.

Finlands första havsplan, Finlands havsplan 2030, färdigställdes år 2020 och godkändes i landskapsfullmäktige av kustens landskapsförbund. Planen omfattar territorialvattnen och den ekonomiska zonen och den står i överenstämmelse med markanvändnings- och bygglagen.

Havsplanen har upprättats på initiativ av kustens landskapsförbund i samarbete med miljöministeriet, Åland och maritima experter, myndigheter och intressentgrupper. Planen har beretts i tre delar med beaktande av regionala särdrag. Dessa tre delar utgör en helhet, Finlands havsplan.

Planeringsområden och ansvariga landskapsförbund

Den första planeringsomgången för havsplanering i Finland pågick 2017–2021. Den andra planeringsomgången genomförs 2022–2027.

Finlands havsplan 2030

Havsplanering i Finland

Frågor? Kontakta oss!

Mari Pohja-Mykrä

Koordinator för det finska havsplaneringssamarbetet

+358 41 550 8442

Heikki Saarento

planeringsdirektör

+358 40 720 3056