Siirry sisältöön
Haku

Havsplaneringen stödjer hållbar utveckling och tillväxt inom olika användningsformer av havsområden och hållbar användning av naturresurser. Likaså främjar den förbättrande av havsmiljöns tillstånd.

Inom havsplanering betraktas och samordnas behov av olika användningsformer. Branscher som ingår i planeringen är bland annat energiproduktion, sjötrafik, sjöindustri, fiskeri och vattenodling, turism och rekreation, blå bioteknologi och mineral. Därtill fäster man uppmärksamhet vid det havsnära kulturarvet samt bevarande, skydd och förbättring av havsmiljö och -natur. Även behoven av landets försvar beaktas i planeringen.

Finlands första havsplan, Finlands havsplan 2030, färdigställdes år 2020 och godkändes i landskapsfullmäktige av kustens landskapsförbund. Planen omfattar territorialvattnen och den ekonomiska zonen och den står i överenstämmelse med markanvändnings- och bygglagen.

Havsplanen har upprättats på initiativ av kustens landskapsförbund i samarbete med miljöministeriet, Åland och maritima experter, myndigheter och intressentgrupper. Planen har beretts i tre delar med beaktande av regionala särdrag. Dessa tre delar utgör en helhet, Finlands havsplan.

Planeringsområden och ansvariga landskapsförbund

Den första planeringsomgången för havsplanering i Finland pågick 2017–2021. Den andra planeringsomgången genomförs 2022–2027.

Finlands havsplan 2030

Havsplanering i Finland

Internationella EU-projekt

Inom havsplaneringen pågår internationellt samarbete genom flera EU-projekt. De olika projekten stöder informationsutbytet gentemellan kollegor och stöder utvecklandet av goda gemensamma tillvägagångssätt inom havsplaneringen. Tillvägagångssätt och metoder som identifierats lämpliga anpassas och används i den finska havsplaneringsprocessen. 

eMSP NBSR  

Projektet eMSP NSBR skapar kontakter mellan experter och myndigheter som jobbar med havsplaneringsfrågor i Nordsjön och Östersjön. Målsättningen är att identifiera samt förena goda kutymer inom havsplanering och samtidigt bygga upp ett Community of Practice forum, med centrala teman som hållbar blå ekonomi och ekosystembaserad förvaltning, där frågor behandlas gemensamt genom samarbetslärande. Den Europeiska gröna givens mål samt utmaningar skapade av klimatförändring är centrala aspekter inom alla delmoment av projektet. 

Baltic Sea2Land 2023 – 2025

Det komplexa samspelet mellan land och hav och myndigheternas delvis överlappande behörigheter kräver beslutsprocesser på flera nivåer för att kunna balansera de olika intressen vid kusten för att uppnå målen av den Europeiska gröna given. Inom projektet Baltic Sea2Land skapas ett verktyg som stöd för beslutsfattare och intressentgrupper som stöd för hållbar kustutveckling.  

MSP-GREEN 2022–2024

MSP-GREEN projektets målsättning är att analysera huruvida de olika projektländernas havsplaner stödjer den Europeiska gröna givens mål. Projektet är det första havsplaneringsprojektet som omfattar alla de europeiska havsområden. Det identifierar bästa praxis, främjar nya åtgärder och skapar rekommendationer för att medlemsländerna målmedvetet kan stödja gröna givens implementering genom havsplanering. 

 

Frågor? Kontakta oss!

Mari Pohja-Mykrä

Koordinator för det finska havsplaneringssamarbetet

+358 41 550 8442

Vesa Arki

Projektplanerare, MSP-Green

+358 40 513 3456

Roosa Mikkola

projektplanerare, Baltic Sea2Land

+358 40 190 7231

Laura Pietilä

Projektplanerare, eMSP NBSR

+358 40 481 8821

Heikki Saarento

planeringsdirektör

+358 40 720 3056