Siirry sisältöön
Haku

Egentliga Finland får sin särprägel av det unika Skärgårdshavet och miljön samt de bördiga jordbruksmarkerna. Vårt landskap är internationellt, har en mångsidig näringsstruktur och blicken stadigt riktad mot framtiden. Det tekniska kunnandet, den breda och högklassiga högskoleutbildningen, befolkningens mångfald, kulturen, historien och traditionerna utgör en stadig grund att ta sats från för att nå framgång.

Egentliga Finland är ett av fyra landskap där befolkningen förväntas växa. Samtidigt som infödda landskapsinvånare gärna stannar kvar i sina hemtrakter drar Egentliga Finland till sig nya invånare från övriga Finland och utlandet som kommer hit för att bo, studera och arbeta, lockade av ett brett spektrum av arbetsgivare och en trivsam livsmiljö med skäliga levnadskostnader.

Egentliga Finland är med europeiska mått mätt ett mycket typiskt medelstort landskap, där en större stadsregion omges av ett verkningsområde som är ganska tätbebyggt men ändå har landsbygdsprägel. Detta illustreras tydligt genom en jämförelse med andra regioner i Europa.

Visste du detta om Egentliga Finland?

Egentliga Finland…