Siirry sisältöön
Haku

Kulturforumet är en mötesplats för aktörer inom kultur, konst och kreativa branscher i Egentliga Finland. Forumet sammanför nätverk och aktörer samt inleder diskussioner aktivt. Kulturforumets syfte är att förmedla information effektivt och utveckla fördomsfritt nya verksamhetsmodeller i samarbete med olika sektorer, förvaltningsnivåer och aktörer. Därtill främjas det ett mål i landskapsstrategin som syftar till ett kreativt Egentliga Finland och i enlighet med Egentliga Finlands kulturstrategi byggs det ett landskap där kulturen tillhör alla, den skapar välbefinnande genom hela livet och stimulerar tillväxten.

Kulturforumet är öppet för alla som är intresserade och det är en del av utvecklingsarbetet inom kulturbranschen i landskapet. Den viktigaste formen av verksamhet är möten kring olika teman samt informationsutbyte mellan aktörer. Forummöten arrangeras två gånger om året som öppna tillfällen och skilt för landskapets kommuner som kollegiala möten.
Forumets verksamhet koordineras av Egentliga Finlands förbunds kulturkommitté. Därtill samarbetas det med många olika nätverk.

Kulturen i Egentliga Finland bygger på kreativ kompetens, stark kulturidentitet samt på ny, innovativ och öppen verksamhetskultur. I centrum för all verksamhet ligger det branschövergripande samarbetet där olika nätverk och det civila samhället har en starkare roll än tidigare. Bilden av landskapet och den dragningskraft som behövs för att kunna locka resenärer, invånare, konst- och kulturarbetare samt investeringar bygger på den långa historian och det rika kulturarvet. Egentliga Finland erbjuder högklassig kulturverksamhet som möter den livliga stadskulturen, det levande hembygdsarbetet i byarna samt den kreativa och innovativa atmosfären.

Varavoimaa-nätverket för kulturellt välbefinnande (TaikuSydän)
Kulttuuria kunnissa-nätverket
Vakka-Suomen kuntien kulttuurijaosto
Taidekahvit-nätverket (ett nätverk för tredje sektorns konst- och kulturaktörer i Åbo)
Undergruppen för kulturellt välbefinnande i landskapet (social- och hälsovårdsreformen)
Kulturcampus Åbo

Kontakta oss!

Kultur

Katri Koivisto

specialplanerare

+358 40 025 1771