Siirry sisältöön
Haku

Norra tillväxtzonen är ett samarbetsnätverk bestående av tolv viktiga städer och fem landskap i Södra Finland. Andra aktörer som deltar utöver Egentliga Finlands förbund är städerna Åbo, Salo och Nystad. Samarbetsnätverket koordineras av Åbo stad.

Zonen sträcker sig från Stockholm via Åbo och Helsingfors ända till Sankt Petersburg och binder samman Skandinaviens och Rysslands marknadsområden längs den TEN-T-stomnätskorridor som EU fastställt.

Norra tillväxtzonen är av central betydelse för Finlands utrikeshandel, liksom för en smidig logistik och internationella investeringar – zonen utgör mer än 60 procent av Finlands export räknat i eurobelopp.

Målet med det strategiska samarbetsnätverket Norra tillväxtzonen är en övergripande utveckling över de administrativa gränserna så att tillväxtzonen binder samman stadsregioner till större pendlings- och ekonomiområden och främjar nationell, internationell och regional ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.

Nätverkssamarbetet syftar även till att förbättra de internationella förbindelserna och uppnå ett närmare samarbete över Finlands gränser. Internationell konkurrens råder om experter och företag, och en bättre logistisk åtkomlighet och anslutning till större arbetsmarknadsområden stärker tillväxten, sysselsättningen och livskraften. Zonutveckling innebär utveckling av den nationella konkurrenskraften och målet är också att stärka samarbetet mellan Norra tillväxtzonen och staten.

De teman som man tillsammans ska arbeta för inom ramen för Norra tillväxtzonen är intern och extern åtkomlighet, logistisk funktionalitet och smidiga pendlingslösningar. Därigenom kan vi stärka zonens livskraft och göra den mer lockande som pendlings-, investerings-, företags- och turismregion. Nätverket kan främja sina medlemmars samarbete även inom dessa områden.