Siirry sisältöön
Haku

Egentliga Finlands näringsstruktur är väldigt mångsidig – och så är också samarbetet kring dessa teman. Landskapet är känt för bilindustri och turism samt lösningar som anknyter till klimatförändring och cirkulär ekonomi. Därtill har det identifierats vissa särskilt starka branscher med potential för innovation, vilka är sjöfartsindustri, livsmedelskedjor samt läkemedels- och hälsoteknologi. Dessa är också de tre tyngdpunkterna i vår strategi för smart specialisering. Bekanta dig närmare med temana som anknyter till partnerskapssamarbetet och kom med!