Siirry sisältöön
Haku

Äldre protokoll kan efterfrågas av registratorskontor och informationshanteringsplanerare Jaana Salonen, kirjaamo@varsinais-suomi.fi.

Föredragningslistorna publiceras på hemsidorna fem dagar före varje sammanträde. Landskapsfullmäktiges föredragninslistor publiceras två veckor före sammaträdet.

Protokollen publiceras först som ojusterade och sen som justerade.

Bilagor och kompletterande material publiceras tillsammans med föredragningslistorna och protokollen såväl de inte är integritetsskyddade eller sekretessbelagda.

Tjänstinnehavarsbeslut publiceras när de kommer till påseende. Beslut som innehåller personuppgifter tas bort efter tre veckor.

Ta kontakt

Marja Karttunen

administrationssekreterare

+358 40 720 3061

Jaana Salonen

informationshanteringsplanerare

+ 358 40 508 9007