Siirry sisältöön
Haku

Enligt kommunallagen ska en förtroendevald vid samkommunen och tjänsteinnehavare lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Du kan betrakta bindningar i Egentliga Finlands förbunds bindningsregister.

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller

Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska också utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den som är skyldig att lämna en redogörelse att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin redogörelse.

Samkommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Tilläggsinformation:

Marja Karttunen

administrationssekreterare

+358 40 720 3061

Jonna Miettinen

ekonomiassistent

+358 40 1455 868