Siirry sisältöön
Haku

Landskapsplanen är en översiktlig plan över områdesanvändningen i landskapet eller ett av dess delområden. Planen vägleder kommunernas planläggning och myndigheternas övriga planering med anknytning till områdesanvändningen. Landskapsplanen anger områden som är nödvändiga för landskapets utveckling samt principerna för områdesanvändning och samhällsstruktur.

Planen åskådliggörs på en karta med hjälp av planbeteckningar och planbestämmelser. Planbeskrivningen presenterar planens mål och konsekvenser samt annan nödvändig information. Landskapsplanen kan upprättas som en helhetslandskapsplan eller etappvis som en plan som behandlar en specifik temahelhet.

Markanvändnings- och bygglagen (MBL) fastställer ramarna för upprättandet av landskapsplanen, medan de riksomfattande målen för områdesanvändning (RMO) styr landskapsplanens innehåll och planprocess. Landskapsförbundet ansvarar för att upprätta landskapsplanen.

Sammanställning av Egentliga Finlands landskapsplaner samt tillhörande planbeteckningar och planbestämmelser