Siirry sisältöön
Haku

Planering

Planeringen syftar till att utveckla och styra samhällsstrukturen och naturmiljön i riktning mot en fungerande, hållbar och trivsam livsmiljö och en natur präglad av mångfald. I planeringen beaktas såväl ekologiska och ekonomiska som sociala och kulturella värden. Arbetet sker dels genom olika former av samarbete, dels genom landskapsplanläggning, trafiksystemplanering och havsplanering. 

Trafiksystemarbete
Trafiksystemplanering I trafiksystemplanen sammanställs olika aktörers gemensamma syn på utvecklingen av trafiksystemet. I trafiksystemarbetet beaktas …
Trafiksystemarbete
Havsplanering
Havsplaneringen stödjer hållbar utveckling och tillväxt inom olika användningsformer av havsområden och hållbar användning av …
Havsplanering
Områdesplanering
Målbilden för planerna anvisas i landskapsplaner, i trafiksystemarbetets mål samt i havsplanen. Samarbete sker via …
Områdesplanering