Siirry sisältöön
Haku

Kumppanuusvuosikatsaus 2019: täällä on hyvä tekemisen meininki!

Varsinais-Suomessa kumppanuus on maakuntastrategiatyön toimintatapa ja vaikuttamismalli, joka toteuttaa Varsinais-Suomen arvoja yhteistyöstä, toimijoiden välisestä kunnioituksesta, avoimuudesta ja saavutettavuudesta sekä monenkeskisestä hyödystä. Kumppanuuden avulla toteutamme kuntien, oppilaitosten, yritysten, yhdistysten ja maakunnan liiton keskinäisessä yhteistyössä yhteiset tavoitteemme ja maakuntaohjelman 2018-2021 toimenpiteet.

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumilla 10 verkostoa ja 3 työryhmää toteuttaa yhteisiä tavoitteita

Varsinais-Suomen maakuntaohjelma- ja kumppanuustyön kärjeksi nostettiin muutama vuosi sitten kumppanuusverkostot. Kumppanuusverkostojen työ kootaan kumppanuusfoorumille, jolla vuoden 2019 päättyessä oli 10 verkostoa ja 3 työryhmää. Kumppanuusverkostojen sisältöteemat ovat: matkailu, alueet ja liikenne, kulttuuri, ympäristö, osaaminen ja koulutus, sininen kasvu, luonnonvarat, Itämeren alueen yhteistyö, avoin tieto ja järjestöt. Älykkään erikoistumisen työryhmien teemat ovat: sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio, innovatiiviset ruokaketjut ja lääke- ja terveysteknologia. Kumppanuusverkostot, niiden tavoitteet, yhteyshenkilöt sekä niiden tekemä maakuntaohjelmatyö löytyvät verkostojen omilta sivuilta napauttamalla verkkosivujemme ylävalikosta Kumppanuus-sanaa.

Jokaista maakuntaohjelman toimenpidettä edistetään useassa kumppanuusverkostossa, ja verkostot ovat työskentelyn osalta eri vaiheissa. Toimenpiteiden toteutus etenee kuitenkin hyvin: kumppanuusverkostot arvioivat, että maakuntaohjelman 29 toimenpiteestä yhä useampi toimenpide on siirtynyt vähintään valmisteluun ja 12 toimenpiteen toteutuksen arvioidaan olevan jo vakiintunut osa työtä vähintään yhdessä verkostossa. Arviossa eivät vielä ole mukana älykkään erikoistumisen työryhmät, jotka käynnistivät yhteistyönsä vasta vuoden 2019 lopulla.

Tutustu tarkemmin nostoihin vuoden 2019 tuloksista.

Uutena lisänä verkostotyöhön vuonna 2019 tulivat älykkään erikoistumisen työryhmät. Ne muodostuivat Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen toimintasuunnitelman 2019-2021 valmistelun aikana. Toimintasuunnitelma rakennettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja hyväksyttiin maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa lokakuussa 2019. Yhteisen valmistelevan työskentelyn kautta laajennettiin ymmärrystä Euroopan unionin tulevan rahoituskauden politiikkapainotuksista älykkään erikoistumisen osalta ja määriteltiin yhteisiä tavoitteita ja askelia tähän valmistautumiselle.

Älykkään erikoistumisen yhteistyön tavoitteet liittyvät alueiden kilpailukyvyn lisäämiseen, innovaatioyhteistyön tukemiseen ja erityisesti yhteistyön kehittämiseen julkisen, tutkimussektorin ja elinkeinoelämän kesken. Varsinais-Suomen kolme maakuntaohjelmassa tunnistettua painopistettä ovat 1) sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio, 2) innovatiiviset ruokaketjut ja 3) lääke- ja terveysteknologia. Painopisteiden vetäjinä toimii sidosryhmien edustajia ja niiden työstämiseen on osallistunut aktiivinen joukko toimijoita alueen korkeakouluista, kunnista, viranomaistoimijoista ja kehittämisorganisaatiosta. Älykäs erikoistuminen, sen kolme painopistettä ja kunkin painopisteen valitsemat toimenpiteet on työryhmien verkkosivuilla. Vuoden 2020 aikana tavoitteena on liittyminen EU:n älykkään erikoistumisen kumppanuuksiin ja yhteisen kansainvälisen näkyvyyden lisääminen toimenpiteiden mukaisesti.

Verkostot toimivat aktiivisesti tapahtumissa ja viestintäkanavissa

Kumppanuusverkostot järjestivät vuoden aikana lukuisia työkokouksia ja kumppanuustapahtumia. Laajin niistä oli marraskuussa 2019 järjestetty kumppanuusfoorumiseminaari, ”Ilmastoratkaisujen maakunta”, jonka Varsinais-Suomen liitto järjesti yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Valonian kanssa. Seminaariin osallistui yli sata asiantuntijaa maakunnasta. Seminaarissa tutkittiin ratkaisuja ilmastonmuutokseen konkreettisten esimerkkien ja tutkimusnäkökulman kautta.

Myös foorumin viestintää on kehitetty. Verkkosivuille lisättiin vuoden 2019 aikana suppeat kieliversiot (ruotsi ja englanti) ja materiaalia mm. älykkäästä erikoistumisesta. Lisäksi sivuille lisättiin sisältöä, joka kuvailee kumppanuutta ja kumppanuusfoorumin toimintaa uusille kävijöille. Vuonna 2018 käynnistynyt Varsinainen kumppani! -henkilöesittelysarja esitteli vuoden 2019 aikana 6 uutta henkilöä kumppanuusverkostoista. Sarja jatkuu vuonna 2020. Sarjan avulla annetaan kasvot yhteistyölle ja rakennetaan yhteistä määritelmää kumppanuudesta. Sarjassa varsinaissuomalaista kumppanuustyötä on kuvailtu mm. seuraavasti: ”Täällä on hyvä tekemisen meininki!”, ”Kumppanuus antaa leveämmät hartiat”, ja ”Yhdessä olemme vahvempi ja kiinnostavampi kumppani myös muille”.

Vuoden 2020 alkupuolella kumppanuusfoorumin sivuille otetaan käyttöön sidosryhmien käyttöön tarkoitettu tapahtumakalenteri. Lisäksi työn alle otetaan kumppanuusfoorumin, Varsinais-Suomen liiton verkkosivujen ja Lounaistiedon verkkosivujen keskinäisen keskustelun lisääminen.

Kumppanuusbarometri antaa vahvan tuen kumppanuustyölle

Varsinais-Suomen maakuntastrategissa vahvasti esiin nostettu kumppanuusajattelu on jo usean vuoden ajan saanut laajan hyväksynnän maakunnan toimijoiden keskuudessa, ja tämä tuki näkyy myös vuoden 2019 lopussa toteutetun kumppanuusbarometrin tuloksissa. Peräti 89 % vuosittaiseen kumppanuusbarometri-kyselyyn vastanneesta 146 henkilöstä oli myös vuoden 2019 lopussa samaa mieltä väittämän ”Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella” kanssa. Kumppanuusbarometrin tarkemmat tulokset julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761