Siirry sisältöön
Haku

Ilmastovastuujaosto toimii neuvoa-antavana ja koordinoivana valmistelufoorumina maakunnan hiilineutraaliustavoitteeseen liittyvissä asioissa.

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii aluetason yhteistyötä

Ilmastonmuutoksen hillintä on kaikilla tasoilla erittäin vaativa tehtävä, jossa voidaan onnistua vain kaikkien toimijatahojen yhteistyön ja sitoutumisen kautta. Maakunnan yhteistyöryhmän alaisen ilmastovastuujaoston tehtävänä onkin muun muassa edistää elinkeinoelämän, julkisen hallinnon sekä ilmastonmuutokseen liittyvän koulutus- ja tutkimustoiminnan välistä vuorovaikutusta.

Jaoston tarkastelun kohteena ovat energian tuotanto, liikennejärjestelmä, biotalous, kiertotalous ja maankäyttö. Ilmastokysymyksiä käsitellään myös koulutukseen, aluekehitykseen, yritysten kehittämiseen ja kansalaisvaikuttamiseen liittyen.

Jaoston toiminta edistää osaltaan maakuntaohjelman toteuttamista ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa. Maakunnan ilmastotyön keskeinen taustahanke on Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE), jonka tehtävänä on toteuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja ilmastosuunnitelman tavoitteita aluetasolla vuosina 2018–2024. Hanketta koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Ilmastovastuujaosto toimii hankkeen ohjausryhmänä.

Jaostossa ovat edustettuina kunnat, aluehallinnon organisaatiot, yritykset, etujärjestöt sekä koulutus- ja tutkimussektorit. Puheenjohtajana toimii Okku Kalliokoski Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja sihteerinä toimialapäällikkö Riikka Leskinen Valoniasta.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

Riikka Leskinen

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö (Valonia)

+358 44 907 5995